ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, συμμετείχε στη 2η συνάντηση της διαδικασίας «Πρόσκληση για δράση - Ελσίνκι +50» - 11/03/2021

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, συμμετείχε στη 2η συνάντηση της διαδικασίας «Πρόσκληση για δράση - Ελσίνκι +50» - 11/03/2021

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε χθες διαδικτυακά στη δεύτερη συνάντηση της διαδικασίας «Πρόσκληση για δράση - Ελσίνκι +50», που εγκαινιάστηκε ενόψει της 50ης επετείου της υπογραφής της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι. 

Σε παρέμβασή του σχετικά με το σύστημα λήψης αποφάσεων δια της συναίνεσης στον ΟΑΣΕ, ο κ. Χατζηγιάννη αναγνωρίζοντας ότι η κατάχρηση του κανόνα της συναίνεσης συχνά παρακωλύει τη λειτουργία και δράση του Οργανισμού, επεσήμανε ότι, την ίδια ώρα, η συναίνεση διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή, επί ίσοις όροις, τόσο μεγάλων όσο και μικρών κρατών, όπως προνοείται στην Τελική Πράξη του Ελνσίνκι. Αυτό, σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννη, αντανακλάται και στην Κ.Σ.ΟΑΣΕ, όπου η λήψη αποφάσεων με συναίνεση από τους βουλευτές, επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών στη Μόνιμη Επιτροπή της Συνέλευσης, διασφαλίζει τη συλλογική κυριότητα των αποφάσεων, ενισχύοντας έτσι τη νομιμότητα και την ανθεκτικότητα της ίδιας της Συνέλευσης.

Όσον δε αφορά σε υπό συζήτηση εναλλακτικές επιλογές για αντικατάσταση της συναίνεσης σε ορισμένους τομείς, ως και η σχετική έκκληση της Κ.Σ.ΟΑΣΕ, ο κ. Χατζηγιάννη επεσήμανε ότι στο φορτισμένο πολιτικά περιβάλλον που επικρατεί στον ΟΑΣΕ, αποδεικνύεται συχνά δύσκολος ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ καθαρά πολιτικών θεμάτων και θεμάτων διοικητικού χαρακτήρα. Ακόμα κι αν η αλλαγή καθίστατο εφικτή, κάτι εξαιρετικά δύσκολο καθότι απαιτείται ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων, ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη, θα εντεινόταν ακόμα περισσότερο η δυσπιστία όσων θα αισθάνονταν αποκλεισμένοι σε βάρος του ανοικτού διαλόγου και των προσπαθειών οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 

Αναμφίβολα, επεσήμανε ο Κύπριος βουλευτής, η οικοδόμηση συναίνεσης μεταξύ συμμετεχόντων Κρατών στον Οργανισμό με διαφορετικές αντιλήψεις περί ασφάλειας και με διαφορετικά συμφέροντα, αποτελεί σημαντική πρόκληση. Για το λόγο αυτό, τόνισε ο κ. Χατζηγιάννη, προέχει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η ενδυνάμωση του διαλόγου για γεφύρωση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των διαφορών αυτών. Η αποτελεσματικότερη χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει ο ΟΑΣΕ, αλλά και η διασφάλιση ότι όλες οι δομές του ΟΑΣΕ θα λειτουργούν με αμεροληψία και χωρίς αποκλεισμούς, θα εξυπηρετήσουν σίγουρα καλύτερα τους σκοπούς και τους στόχους του Οργανισμού, κατέληξε ο κ. Χατζηγιάννη. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021