RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Oι εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική στο Βουκουρέστι - 20/3/2019

Oι εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική στο Βουκουρέστι - 20/3/2019

Άρχισαν χθες και ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα στο Βουκουρέστι οι εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την Πολιτική Συνοχής. Στη Συνάντηση, συμμετέχει αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από  τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κ.κ. Αντρέα Καυκαλιά και Μιχάλη Γιωργάλλα, αντίστοιχα.

Σε παρέμβασή του, στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος της ενθάρρυνσης των μικρών καλλιεργητών στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για το 2021-2027, ο κ. Καυκαλιάς τόνισε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των μικρών καλλιεργητών και της προώθησης της ανανέωσης των γενεών αγροτών μέσω της παροχής στοχευμένων κινήτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η γήρανση του πληθυσμού και να διασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα. Περαιτέρω, χαιρέτισε τα κίνητρα που προνοούνται στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ για μείωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ως προς την παροχή άμεσων ενισχύσεων στους νέους αγρότες, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρώτης γεωργικής εγκατάστασης. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη παροχής κινήτρων στους ηλικιωμένους γεωργούς για συνταξιοδότηση.

Στη συνέχεια, ο κ. Καυκαλιάς έκανε ιδιαίτερη μνεία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι γεωργοί εξαιτίας του πολυτεμαχισμού της γης, του υψηλού εργατικού κόστους και της περιορισμένης πρόσβασης σε κεφάλαια, οδηγώντας τους σε παράλληλη απασχόληση και άλλες δραστηριότητες. Περαιτέρω, ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι η Κύπρος ως νησί είναι απομονωμένη από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές και επηρεάζεται αρνητικά από το ψηλό κόστος μεταφοράς γεωργικών προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Καυκαλιάς σημείωσε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεκτιμά τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους για την παροχή κινήτρων και βοήθειας. Εξέφρασε δε τη διαφωνία του ως προς τη μεγαλύτερη προτεραιότητα που αποδίδει η ΕΕ στην αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων, επισημαίνοντας ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της άμυνας δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος του αγροτικού τομέα.

Καταλήγοντας, ο κ. Καυκαλιάς επεσήμανε επίσης το ρόλο κλειδί που μπορεί να διαδραματίσουν οι νέοι αγρότες στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στην επίτευξη της έξυπνης γεωργίας. Εξέφρασε ταυτόχρονα τις επιφυλάξεις του για την ικανότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της ψηφιακής επανάστασης και να εφαρμόσουν και επωφεληθούν από τους αυξημένους δημοσιονομικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Σε δική του παρέμβαση για το ίδιο θέμα, ο κ. Γιωργάλλας σημείωσε ότι η Κύπρος έχει συγκεκριμένη γεωργική δομή και ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής. Ανέφερε ότι ο κυπριακός γεωργικός τομέας είναι μικρής κλίμακας και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις εξαιτίας και της λειψυδρίας και των παρατεταμένων ανομβριών σε συνδυασμό με το ψηλό κόστος παραγωγής. Στη συνέχεια, έκανε μνεία στις προσπάθειες που καταβάλλει η Κύπρος για στήριξη των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία, σημειώνοντας ότι οι νέοι επιχειρηματίες στρέφονται προς τη γεωργία, η οποία μετασχηματίζεται από την τεχνολογική καινοτομία και τις έξυπνες επενδύσεις και επικεντρώνεται σε παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Περαιτέρω, διαπίστωσε ότι οι νέοι αγρότες, οι επενδύσεις, η καινοτομία και η έρευνα είναι εργαλεία που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, στην αναγνώριση νέων μεθόδων γεωργικής παραγωγής, καθώς και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των Κυπριακών γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς και ευρωπαϊκές αγορές.  

Αναφερόμενος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, ο κ. Γιωργάλλας σημείωσε ότι αυτή θα επηρεάσει όλους τους Ευρωπαίους, περιλαμβανομένων των Κυπρίων. Επεσήμανε δε ότι το προτεινόμενο μοντέλο για τη νέα ΚΓΠ, ενώ εκτιμάται ότι θα αποβεί προς όφελος της Κυπριακής γεωργίας, εντούτοις ελλοχεύει τον κίνδυνο απώλειας 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης μείωσης του κονδυλίου για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ στη νέα προγραμματική περίοδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Κύπριος βουλευτής  εξέφρασε ανησυχία για τη βιωσιμότητα της Κυπριακής γεωργίας.  

Ο κ. Γιωργάλλας τόνισε, τέλος, την ανάγκη διατήρησης του ύψους χρηματοδότησης της ΚΓΠ στο νέο ΠΔΠ ως προϋπόθεση για επίτευξη των αναγκαίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων στο γεωργικό τομέα της Κύπρου, καθώς και για στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2020
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS