RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Παρέμβαση του Βουλευτή κ. Βότση στα πλαίσια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας - 19/2/2019

Παρέμβαση του Βουλευτή κ. Βότση στα πλαίσια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας - 19/2/2019

Άρχισαν χτες και ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, της Διάσκεψης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 και της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που συνδιοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και την τρέχουσα εξάμηνη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Άγγελος Βότσης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Τορναρίτης και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά. 

Σε παρέμβασή του σε συζήτηση  για την αποτίμηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο κ. Βότσης διαπίστωσε ότι διαχρονικά έχουν επιτευχθεί ουσιαστικές βελτιώσεις που συνέβαλαν στην απλοποίηση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, εκτιμώντας παράλληλα ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω εξορθολογισμό και βελτίωση της διαδικασίας. Επεσήμανε δε ότι, επί του παρόντος, τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και δρουν ανασταλτικά, αποθαρρύνοντας τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου και την ενεργό εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περαιτέρω, ο κ. Βότσης εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις πρόσφατες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένταξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για συμπερίληψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ζητημάτων που άπτονται του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Τέτοιες ενέργειες, είπε ο κ. Βότσης, υποθάλπουν τη διχόνοια και είναι αντίθετες προς το ρόλο της Επιτροπής, που είναι η προώθηση του κοινού καλού της Ένωσης και η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και ενότητας μεταξύ των εταίρων.   Η Κύπρος τάσσεται υπέρ της βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τα ζητήματα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόνισε ο κ. Βότσης, αλλά αποδοκιμάζει την επιχειρούμενη μετατόπιση της αρμοδιότητας των συγκεκριμένων ζητημάτων σε επίπεδο ΕΕ. 

Στη συνέχεια ο κ. Βότσης υπογράμμισε την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να παραμείνει αυστηρά προσηλωμένο στους όρους εντολής του, ήτοι το συντονισμό των οικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης. Ανέδειξε, τέλος, το ρόλο κλειδί που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια, μέσω της άσκησης επαρκούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, τόσο κατά τη διαμόρφωση των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Σύγκλισης, όσο και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, προκειμένου η  όλη διαδικασία να επενδυθεί με εθνική κυριότητα και δημοκρατική νομιμοποίηση.  

Σε παρέμβασή του σε συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2017 και το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ, ο κ. Βότσης σημείωσε ότι το επόμενο ΠΔΠ  πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες δαπάνες για αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, ήτοι τη μετάβαση στην ψηφιακή ολοκλήρωση, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, την κλιματική αλλαγή, την καινοτομία, τη μετανάστευση, την άνοδο του εθνικισμού και την τρομοκρατία. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ευρωπαίου πολίτη, στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σ’ αυτό το πνεύμα,  χαιρέτισε την προβλεπόμενη αύξηση των συνολικών δαπανών για το κεφάλαιο που αφορά στην έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και των προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους. Επίσης, τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης ενίσχυσης της χρηματοδότησης για κάλυψη των νέων προτεραιοτήτων της Ε.Ε. για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση, το άσυλο και την ασφάλεια.

Ο κ. Βότσης τόνισε εξάλλου την ανάγκη να παραμείνουν ψηλά στις προτεραιότητες του νέου ΠΔΠ η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η Πολιτική Συνοχής και να διατηρηθεί το επίπεδο χρηματοδότησης των εν λόγω πολιτικών, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι περιφερειακές ανισότητες και να προωθηθεί η κοινωνική και οικονομική συνοχή ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ένωσης. Οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών της Ένωσης, σημείωσε ο κ. Βότσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της ΚΑΠ και της Πολιτικής Συνοχής. 

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στις επιφυλάξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα ως προς την εισαγωγή ίδιου πόρου που θα βασίζεται στην προτεινόμενη Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολόγησης Εταιρειών, καθώς και για το ύψος του προτεινόμενου συντελεστή καταβολής του, ο οποίος ανέρχεται στο 3%. Σημείωσε, εξάλλου, ότι θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός σε επίπεδο ΕΕ για τον αντίκτυπο που θα έχει η επικείμενη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.  Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η Κύπρος, ως μικρό και απομονωμένο νησιωτικό κράτος, το οποίο βρίσκεται σε μια ασταθή περιοχή, με μεγάλες εξωτερικές προκλήσεις, διαθέτει περιορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να τύχουν σεβασμού από πλευράς ΕΕ. Η επιβολή εταιρικού φόρου θα πρέπει να παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, χωρίς αυτό να εμποδίζει τη διασφάλιση άσκησης αυστηρότερου ελέγχου και την ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τόνισε ο κ. Βότσης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS