RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Βότση σε συζήτηση για τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του ευρώ - 20/2/2019

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Βότση σε συζήτηση για τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του ευρώ - 20/2/2019

Ολοκληρώθηκαν χτες το απόγευμα στις Βρυξέλλες οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, της Διάσκεψης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 και της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι Διασκέψεις συνδιοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και την τρέχουσα εξάμηνη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Άγγελος Βότσης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Τορναρίτης και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά. 

Σε παρέμβασή του σε συζήτηση για τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του ευρώ και τις μελλοντικές εξελίξεις, ο κ. Βότσης παρατήρησε ότι, αν και το ευρώ επιβίωσε της χρηματοπιστωτικής κρίσης αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του, η χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε τις θεμελιώδεις εγγενείς και δομικές αδυναμίες του. Σε πολιτικό επίπεδο, η πρόοδος στη διόρθωση των ανεπαρκειών του ήταν περιορισμένη, πρόσθεσε ο κ. Βότσης. 

Η οικονομική κρίση, είπε ο κ. Βότσης, ενέτεινε περαιτέρω τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ του πλούσιου βορρά και του υπερχρεωμένου νότου, ενώ η μη αναδιανομή του πλούτου και ο μη επιμερισμός των βαρών εν καιρώ κρίσης, κατέδειξαν την έλλειψη έμπρακτης αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. Σημείωσε δε ότι το χάσμα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας στις χώρες της Ευρωζώνης οξύνθηκε περαιτέρω από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Οι 19 χώρες μέλη της  Ευρωζώνης εξακολουθούν να μην έχουν στη διάθεσή τους επαρκή εργαλεία για επίτευξη οικονομικής σύγκλισης και προσέλκυση επενδύσεων, διαπίστωσε ο κ. Βότσης. 

Περαιτέρω, ο κ. Βότσης τόνισε την ανάγκη να μην εφησυχάσουν τα κράτη μέλη της Ένωσης τώρα που βελτιώθηκαν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αλλά να αξιοποιήσουν την παρούσα δυναμική για επιτάχυνση της υλοποίησης των απαραίτητων θεσμικών μεταρρυθμίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκλιση, να διορθωθούν ο αδυναμίες και να εδραιωθούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, προόδου και κοινωνικής ευημερίας. Υπογράμμισε δε την ανάγκη εξέτασης του ενδεχομένου παροχής κινήτρων από την ΕΕ στις χώρες που δεν συμμετέχουν στο κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα για την ένταξή τους σ’ αυτό, ενδεχόμενο που θα είναι επωφελές για όλες τις χώρες της Ένωσης.  Ο κ. Βότσης επεσήμανε, τέλος, ότι η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, της Τραπεζικής Ένωσης, της Ενιαίας Αγοράς και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Εξάλλου, σε παρέμβασή του σε συζήτηση για τις επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ μετά το 2020, ο κ. Βότσης σημείωσε ότι οι επενδύσεις είναι κινητήριος μοχλός της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της κοινωνικής προόδου και της ευημερίας. Στη συνέχεια, χαιρέτισε την προβλεπόμενη αύξηση των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, καθώς και την προβλεπόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, γεγονός που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Επιδοκίμασε δε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη χρήση των συνεργειών ανάμεσα στο Ένατο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ και των άλλων σχετικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, προκειμένου να μειωθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί περαιτέρω η δυνατότητα πρόσβασης των δικαιούχων.   

Ο κ. Βότσης έκανε ιδιαίτερη μνεία στον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η χρηματοπιστωτική κρίση στην Κύπρο. Η έλλειψη χρηματοδοτήσεων και στενότητα επενδύσεων συνεπεία της απόφασης της Ευρωομάδας για απομείωση καταθέσεων στην Κύπρο το Μάρτιο του 2013, ανέφερε ο κ. Βότσης, γονάτισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Επίσης, είπε, ο δυσανάλογα προς τον πληθυσμό της μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών ή αιτητών ασύλου που δέχθηκε η Κύπρος, έπληξε την οικονομία της. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο κ. Βότσης υπέδειξε τις προσπάθειες της Κύπρου για κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε σε σχέση με τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αποτελούν ακόμα  31% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κάλεσε δε την ΕΕ να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κύπρο μέσω προώθησης της ανάπτυξης και των επενδύσεων στη χώρα μας, αλλά και της ισότιμης κατανομής βαρών σ’ ότι αφορά στο μεταναστευτικό.

Η Κύπρος, παρά τη στενότητα επενδύσεων, επεσήμανε ο κ. Βότσης, δεν επωφελήθηκε ιδιαίτερα από το Επενδυτικό Σχέδιο Juncker. Προσβλέπουμε ότι το νέο Επενδυτικό Σχέδιο InvestEU, θα είναι πιο φιλικό και προσβάσιμο, ώστε να παρέχεται ισότιμη δυνατότητα και σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος για απορρόφηση κονδυλίων, σημείωσε. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η Κύπρος θα μπορούσε να αξιοποιήσει το Πρόγραμμα InvestEU για ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών, τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της έρευνας και καινοτομίας.  Καταλήγοντας, ο Κύπριος βουλευτής τόνισε την ανάγκη τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ να συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το κάθε κράτος-μέλος της Ένωσης χωριστά, παρέχοντας πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα.  Σημείωσε δε ότι η Κύπρος είναι απομονωμένη αγορά μικρού μεγέθους, χωρίς χερσαία διασύνδεση, με αποτέλεσμα να διαθέτει περιορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2020
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS