RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Παρέμβαση της Βουλευτού κας Σκεύης Κουκουμά στα πλαίσια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας - 19/2/2019

Παρέμβαση της Βουλευτού κας Σκεύης Κουκουμά στα πλαίσια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας - 19/2/2019

Άρχισαν χτες και ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες, οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, της Διάσκεψης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 και της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι Διασκέψεις συνδιοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και την τρέχουσα εξάμηνη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Κυπριακή αντιπροσωπία στις εν λόγω διοργανώσεις απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Άγγελο Βότση, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκο Τορναρίτη και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά. 

Σε παρέμβασή της σε συζήτηση για τις νέες μορφές απασχόλησης, η κα Κουκουμά διαπίστωσε ότι, τόσο οι εργασιακές σχέσεις, όσο και η κατάσταση των εργαζομένων στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη της Ένωσης, αντανακλούν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται. Υποστήριξε δε ότι ο θεσμός της σύνδεσης των μισθών με τον πληθωρισμό, οι μισθολογικές κλίμακες, οι προσαυξήσεις και ο κατώτατος μισθός ερμηνεύονται ως μηχανισμοί που διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Επεσήμανε, εξάλλου, ότι η σταθερή μόνιμη απασχόληση, εκλαμβάνεται ως εμπόδιο στην προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ και τα δημόσια συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης ερμηνεύονται ότι επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά, εξού και οδηγούμαστε σε μείωση των συντάξεων, σε επέκταση και κατάργηση των ορίων συνταξιοδότησης και σε προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Η διασφάλιση από το κράτος βασικών αγαθών για όλους τους πολίτες, όπως η υγεία, η παιδεία και η στέγαση, σημείωσε η κα Κουκουμά, ερμηνεύονται ως μηχανισμοί που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό και εμποδίζουν την ελεύθερη λειτουργία της οικονομίας. 

Στη συνέχεια, η κα Κουκουμά καυτηρίασε το παράδοξο που παρατηρείται, τα θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής με βάση τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ να παραμένουν εθνικές αρμοδιότητες, ενώ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιβάλλεται το μοντέλο νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής. Η διαδικασία της εργασιακής απορρύθμισης ήταν εντονότερη σε χώρες που εντάχθηκαν σε Μνημόνια, όπως η Κύπρος, ανέφερε η κα Κουκουμά. Κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην κατάσταση στην Κύπρο, επεσήμανε ότι ο αριθμός των εργαζομένων φτωχών έχει υπεριδπλασιαστεί και ότι οξύνθηκε το πρόβλημα διαρροής εγκεφάλων. Σημείωσε δε ότι η Κύπρος έχει το ψηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης και επέκρινε το γεγονός ότι πέραν του 30% των θέσεων στο δημόσιο και ημικρατικό τομέα της Κύπρου είναι μη μόνιμες, με αποτέλεσμα το κράτος να απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσφοράς ασφαλών θέσεων απασχόλησης. Αναφέρθηκε επίσης στην κατάρρευση των κοινωνικών δομών στην Κύπρο, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές λειτουργίες να διεκπεραιώνονται από μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις. 

Καταλήγοντας, η κα Κουκουμά τόνισε την ανάγκη επαναρρύθμισης της εργασίας, ώστε οι εργοδότες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις, να διασφαλίζεται η υλοποίηση των ελάχιστων όρων απασχόλησης για τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και η εφαρμογή μέτρων που  βελτιώνουν τους όρους απασχόλησης και συμβάλλουν στην αναδόμηση του κοινωνικού κράτους. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο συζήτησης για το θέμα της μόνιμης παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες, ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε παρέμβασή της, η κα Κουκουμά έκανε μνεία στην κύρωση από την Κύπρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το 2011, και στην κατάρτιση σχετικού Σχεδίου για τα έτη 2011-2013. Σημείωσε ότι η οικονομική κρίση είχε αρνητικό αντίκτυπο στην υλοποίηση του εν λόγω Σχεδίου και οδήγησε σε περιορισμό των προσλήψεων αναπήρων στο δημόσιο τομέα. Ανέφερε δε ότι τα θέματα των αναπήρων εξετάζονται τακτικά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπου εντοπίζονται οι αδυναμίες του Σχεδίου Δράσης που οφείλονται είτε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, είτε σε έλλειψη κονδυλίων. Περαιτέρω, η κα Κουκουμά σημείωσε ότι η Στρατηγική για τους Ανάπηρους που έχει υιοθετήσει η Κύπρος για τα έτη 2016-2018, λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και τη σχετική Στρατηγική του  Συμβουλίου της Ευρώπης. Η κα Κουκουμά είπε εξάλλου ότι η ένταξη των δικαιωμάτων των αναπήρων κάτω από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οδηγεί σε αδικίες εις βάρος των δικαιωμάτων τους. Ανέδειξε, τέλος, τη σημασία της παρακολούθησης και εποπτείας της τήρησης των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τους ανάπηρους, ως δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή των εις βάρος τους διακρίσεων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2020
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS