RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, παρουσίασε προσχέδια Έκθεσης και Ψηφίσματος σε συνεδρία της ΚΣ ΟΑΣΕ - 9/4/2019

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, παρουσίασε προσχέδια Έκθεσης και Ψηφίσματος σε συνεδρία της ΚΣ ΟΑΣΕ - 9/4/2019

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) χθες στην Κοπεγχάγη, ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, παρουσίασε προσχέδιο Έκθεσης και προσχέδιο Ψηφίσματος που συνέταξε υπό την ιδιότητα του Εισηγητή της Επιτροπής της Συνέλευσης για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά θέματα.

Ο κ. Χατζηγιάννη τόνισε την ανάγκη επαναβεβαίωσης της δέσμευσης των συμμετεχόντων Κρατών του ΟΑΣΕ για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρατηρώντας οπισθοδρόμηση σε αριθμό συναφών τομέων. Βασικό κεφάλαιο της Έκθεσης είπε, αποτελεί η εμφανής υποβάθμιση της σημασίας που αποδίδεται στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής των συμμετεχόντων Κρατών. Αποδίδοντας την εν λόγω υποβάθμιση και σε πιέσεις που ασκούνται στο εσωτερικό των συμμετεχόντων Κρατών, ιδίως λόγω της ανόδου του λαϊκισμού, της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού, ο κ. Χατζηγιάννη τόνισε ότι η αντιστροφή αυτής της τάσης έχει προεξάρχουσα σημασία, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των σχετικών δεσμεύσεων, που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι. 

Άλλη βασική παράμετρος της Έκθεσης, αφορά στο ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, τόσο κατά την διάρκεια ισχύος καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, όσο και μετά τη λήξη του. Για την επίτευξη της άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου γι’ αυτό το ζήτημα, ο κ. Χατζηγιάννη υποστήριξε την ανάγκη καθιέρωσης ειδικών εποπτικών μηχανισμών.

Τη συνέχιση των ενόπλων και παρατεταμένων συγκρούσεων στην περιοχή του ΟΑΣΕ κατονόμασε ο κ. Χατζηγιάννη ως άλλη μια βασική αιτία αρνητικών επιπτώσεων στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας σ’ αυτό το πλαίσιο τις σημαντικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα στρατιωτικής κατοχής εντός συμμετεχόντων Κρατών του ΟΑΣΕ.

Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί άλλη βασική πτυχή της Έκθεσης είπε ο κ. Χατζηγιάννη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο των ενόπλων συγκρούσεων, ιδιαίτερα δε της προστασίας τους από ατυχήματα, καθώς και τη διασφάλιση πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και επαρκή υγειονομική περίθαλψη. Αναφέρθηκε, εξάλλου, στο φαινόμενο της ύπαρξης σημαντικού αριθμού ανιθαγενών παιδιών στην περιοχή του ΟΑΣΕ, εκφράζοντας ανησυχία για την ως εκ τούτου στέρηση πληθώρας βασικών τους δικαιωμάτων.

Αναφερόμενος στο έγκλημα της γενοκτονίας, ο κ. Χατζηγιάννη κάλεσε όλα τα συμμετέχοντα Κράτη να επικυρώσουν τη σχετική Σύμβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταδίκη των ενόχων με σκοπό την αποτροπή επανάληψης τέτοιων φρικαλεοτήτων στο μέλλον.

Ο Κύπριος βουλευτής αναφέρθηκε, εξάλλου, στην ανάγκη να αποτελέσει προτεραιότητα η χάραξη πολιτικών που να διασφαλίζουν την ύπαρξη ευκαιριών για τη νεολαία.

Όσον αφορά στο φαινόμενο των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, ο κ. Χατζηγιάννη τόνισε την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης των αιτητών ασύλου στα εθνικά συστήματα υγείας των χωρών που τους φιλοξενούν.

Ο κ. Χατζηγιάννη καυτηρίασε σε άλλο σημείο της παρουσίασής του την πιθανή επανεισαγωγή της θανατικής ποινής σε συμμετέχοντα Κράτη στα οποία είχε καταργηθεί, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική υπαναχώρηση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επεσήμανε επίσης τη δίωξη δημοσιογράφων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βία, την ανισότητα και την παρενόχληση που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, καθώς και άτομα στη βάση του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, υπογραμμίζοντας ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν βασικό ρόλο ως νομοθέτες αλλά και στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, για αποτροπή αυτών των φαινομένων. Τέλος, σε ότι αφορά άλλα ανησυχητικά φαινόμενα που καταγράφονται στην έκθεση, ο κ. Χατζηγιάννη σταχυολόγησε την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύγχρονη δουλεία αλλά και την τέλεση παιδικών και αναγκαστικών γάμων, τονίζοντας ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και αποτροπή τους.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γενικότερης συζήτησης για επίκαιρα πολιτικά ζητήματα, ο κ. Χατζηγιάννη αναφέρθηκε στην τρέχουσα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, μετά τη διακοπή τους στο Κραν Μοντανά, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Ελληνοκυπριακής πλευράς προς επίτευξη του στόχου αυτού. Υπογράμμισε δε τις εισηγήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, προκειμένου να διευκολυνθεί η επανέναρξη του διαλόγου.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 9 Απριλίου 2019
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2020
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS