RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Παρέμβαση του κ. Αντρέα Καυκαλιά κατά τις εργασίες Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας - 23/11/2018

Παρέμβαση του κ. Αντρέα Καυκαλιά κατά τις εργασίες Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας - 23/11/2018

Άρχισαν χθες και ολοκληρώνονται σήμερα στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, οι εργασίες Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης, με θέμα το ρόλο των κοινοβουλίων στη διαμόρφωση του μέλλοντος των τροφίμων και της γεωργίας. Στη Διάσκεψη, συμμετέχει αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελούμενη από  τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κ. Αντρέα Καυκαλιά και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Μιχάλη Γιωργάλλα.

Σε παρέμβασή του, στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος της διαδικασίας καταρτισμού Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων (ΕΣΣ), ο κ. Καυκαλιάς χαιρέτισε το μεγαλύτερο βαθμό επικουρικότητας που προβλέπεται για τα κράτη μέλη της Ένωσης στον καταρτισμό ΕΣΣ, ο οποίος διασφαλίζει ότι σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και συνεπώς πιο κοντά στους τελικούς δικαιούχους. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα έχουν την ευελιξία να προσαρμόσουν τα εργαλεία, τα μέτρα και τις δράσεις τους στο πλαίσιο των ΕΣΣ, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών τους και να αντιμετωπίζουν τις ειδικές προκλήσεις που αναφύονται, είπε ο κ. Καυκαλιάς, αναμένεται να βελτιώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών. Στη συνέχεια, ο Κύπριος βουλευτής εξέφρασε ταυτόχρονα και τις ανησυχίες του, τονίζοντας την ανάγκη παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη της ΕΕ όχι μόνο κατά τον καταρτισμό και την υλοποίηση των ΕΣΣ, αλλά κυρίως σε συνάρτηση με την επίτευξη των κοινών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Επεσήμανε δε τη σημασία μείωσης της πολυπλοκότητας στη διατύπωση και εφαρμογή των ΕΣΣ, διαπιστώνοντας ότι τα μικρά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν περιορισμένη διοικητική ικανότητα να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο πληροφόρησης που απαιτείται για τον καταρτισμό και υλοποίησή τους. Τόνισε δε την ανάγκη κινητοποίησης και επένδυσης περισσοτέρων ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενίσχυση της εθνικής διοικητικής ικανότητας.

Ο κ. Καυκαλιάς επεσήμανε επίσης ότι περισσότερη επικουρικότητα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε προσπάθεια μαζικής επανεθνικοποίησης αρμοδιοτήτων, προειδοποιώντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου σε εθνικό επίπεδο, παρά τις αντίθετες αρχικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Περαιτέρω, ο κ. Καυκαλιάς επεσήμανε ότι οι πρόσθετες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους αγρότες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο της εφαρμογής της αιρεσιμότητας, δημιουργούν αυξημένα κόστη, τα οποία δεν μπορούν να αντισταθμισθούν από ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Εξέφρασε δε την έντονη αντίθεση της Κύπρου στην προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ,  καλώντας την ΕΕ να υιοθετήσει πιο ισορροπημένη προσέγγιση και υπογραμμίζοντας ότι η αποδιδόμενη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση άλλων εξεχουσών προκλήσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα.

Ο κ. Καυκαλιάς μίλησε επίσης για τα ιδιαίτερα προβλήματα της κυπριακής γεωργικής παραγωγής εξαιτίας των μειωμένων βροχοπτώσεων και της συνεπαγόμενης λειψυδρίας, ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητές τους σε συνάρτηση με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το κόστος παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε δική του παρέμβαση κατά τη συζήτηση του ζητήματος της ανανέωσης των γενεών των αγροτών, ο κ. Γιωργάλλας ανέφερε ότι ο κυπριακός γεωργικός τομέας είναι μικρής κλίμακας και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψης νερού και παρατεταμένων ανομβριών σε συνδυασμό με τον αρνητικό αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών και τις μακρές περιόδους ξηρασίας. Τόνισε ότι, γι’ αυτό το λόγο, η ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα δεν είναι ελκυστική επιλογή για τους νέους της Κύπρου. Ανέφερε επίσης ότι, πέρα από τη δυσκολία προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, ο κυπριακός γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του πολυτεμαχισμού και της μικρής διαθεσιμότητας γεωργικής γης, της γεωργίας μικρής κλίμακας, του υψηλού κόστους καλλιέργειας και της περιορισμένης πρόσβασης σε κεφάλαια. Πρόσθεσε δε ότι η Κύπρος ως νησί είναι απομονωμένη από τις κύριες εξαγωγικές αγορές λόγω έλλειψης χερσαίας διασυνδεσιμότητας και ψηλότερου κόστους μεταφορών των γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, είπε ο κ. Γιωργάλλας, δρουν ανασταλτικά, αποθαρρύνοντας τον ενεργό πληθυσμό και ιδιαίτερα τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη η ΕΕ να συνεκτιμά τις ιδιαίτερες προκλήσεις και τοπικές συνθήκες της Κύπρου στον υπολογισμό της χρηματοδοτικής της στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικότερης χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας μας από την ΕΕ ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του κυπριακού γεωργικού τομέα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS