RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση Επιτροπών της Βουλής με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Παιδείας κ. Tibor Navracsics.

Πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση Επιτροπών της Βουλής με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Παιδείας κ. Tibor Navracsics.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα κοινή συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αρμόδιο για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Tibor Navracsics, στα πλαίσια επίσκεψής του στην Κύπρο. Στη συνάντηση, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Γιώργος Λιλλήκας και τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Νίκος Τορναρίτης (Αναπληρωτής Πρόεδρος), Γιώργος Λουκαΐδης, Γιώργος Κ. Γεωργίου (Μέλος και των δύο Επιτροπών), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης και τα μέλη της Επιτροπής, κ. Γιώργος Κάρουλλας (Αναπληρωτής Πρόεδρος), κα Αννίτα Δημητρίου και κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Τον κ. Navracsics συνόδευαν ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης και άλλοι υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Επίτροπος Navracsics ενημέρωσε για τις πολιτικές της ΕΕ που άπτονται του χαρτοφυλακίου του, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εφοδιασμού των νέων με τις απαραίτητες δεξιότητες για αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Τόνισε ότι, στον τομέα της εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της παροχής συστάσεων και της προώθησης ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Αναφερόμενος στην Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2016 για την Κύπρο, ο κ. Navracsics εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για τις χαμηλές επιδόσεις της Κύπρου, όπως αυτές καταγράφονται  σε διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών (PISA) για το 2015, που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και αφορά στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και γνώσεων μαθητών ηλικίας 15 χρονών στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση-κατανόηση κειμένου. Στη συνέχεια, ο κ. Navracsics ανέφερε ότι η Κύπρος θα λάβει κονδύλι ύψους 27 εκ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 προς στήριξη του τομέα της εκπαίδευσης. Ο Επίτροπος προέτρεψε για περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα  για τον τομέα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προώθηση της καινοτομίας και της κινητικότητας των φοιτητών.

Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του Επίτροπου Navracsics στην Κύπρο πραγματοποιείται σε  ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ που αφορούν σε θέματα αποκατάστασης αρχών και αξιών. Τόνισε δε την ανάγκη εντατικοποίησης του διαλόγου ανάμεσα στις Επιτροπές παιδείας των εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αναφερόμενος στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, ο κ. Λιλλήκας επεσήμανε ότι το θέμα της παιδείας και της νεολαίας είναι καθοριστικής σημασίας για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των νέων, να πεισθούν ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και ότι έχουν προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ. 

Μέλη των δύο Επιτροπών έθιξαν επίσης το θέμα των δυνατοτήτων συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και στήριξης προς την Κύπρο μετά από ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Περαιτέρω, αντηλλάγησαν απόψεις για τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, με ιδιαίτερη μνεία στο θέμα της τρομοκρατίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, φαινόμενα που είναι  άρρηκτα συνδεδεμένα με την παιδεία και τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. Συζητήθηκε εκτεταμένα εξάλλου το ζήτημα του χάσματος μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας και τονίστηκε και από τις δύο πλευρές η ανάγκη σχεδιασμού, χρηματοδότησης και εντατικής εφαρμογής προγραμμάτων σύνδεσης της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις για θέματα διαφθοράς στο χώρο του αθλητισμού και αναφέρθηκαν τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2018
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS