RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Τμήμα Τέταρτον-Διαδικασία εις Περιπτώσεις μη Νομοθετικής Εργασίας, Ερωτήσεις και Εγγραφή Θεμάτων

Ερωτήσεις Βουλευτών.

72. Βουλευτής προτιθέμενος να υποβάλη ερώτησιν προς την Κυβέρνησιν ή οιονδήποτε συγκεκριμένον Υπουργόν υποβάλλει ταύτην εγγράφως διά του Προέδρου.

 

Σκοπός υποβαλλομένων ερωτήσεων.

73. Ερώτησις υποβαλλομένη δυνάμει του ως άνω Κανονισμού αποσκοπεί εις το να πληροφορηθή η Βουλή περί περιστατικού, ειδήσεως ή γεγονότος ή εάν τοιαύτη είδησις, περιστατικόν ή γεγονός έχεται αληθείας ή την πρόθεσιν ή τα μελετώμενα μέτρα υπό της Κυβερνήσεως επί συγκεκριμένου θέματος γενικού ενδιαφέροντος ή την έρευναν των αιτίων ή του σκοπού κυβερνητικής τινος πράξεως ή παραλείψεως.

Περιεχόμενον και τρόπος συντάξεως ερωτήσεων.

74. Αι υποβαλλόμεναι υπό Βουλευτών ερωτήσεις δέον να είναι σύντομοι και να μη περιέχωσι προσβλητικάς εκφράσεις.

Ανάγνωσις απαντήσεων εις ερωτήσεις.

75. Αι απαντήσεις επί υποβληθεισών ερωτήσεων αναγινώσκονται κατά την αμέσως επομένην από της λήψεώς των συνεδρίασιν της Βουλής υπό του Γραμματέως της Βουλής. Aντίγραφον της απαντήσεως ομού μετά της ερωτήσεως διανέμεται εις άπαντας τους Βουλευτάς προ της ενάρξεως της συνεδρίας της Βουλής.

Εγγραφή θέματος προς συζήτησιν λόγω μη απαντήσεως ή μη ικανοποιητικής απαντήσεως εις υποβληθείσαν ερώτησιν.

76. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της διαβιβάσεως προς τους αρμοδίους της ερωτήσεως δεν ελήφθη οιαδήποτε απάντησις ή εάν μετά την ανάγνωσιν ληφθείσης και κυκλοφορησάσης ως ανωτέρω εν τω Κανονισμώ 75 των παρόντων Κανονισμών αναφέρεται απαντήσεως ο υποβαλών την ερώτησιν Βουλευτής δεν ήθελε θεωρήσει την εις ταύτην απάντησιν ως ικανοποιητικήν, τότε ο εν λόγω Βουλευτής δύναται κατά την αυτήν συνεδρίαν ή καθ΄ οιανδήποτε των τριών επομένων συνεδριών να ζητήσει την εγγραφήν του θέματος προς συζήτησιν και το θέμα εγγράφεται.

Διαδικασία εγγραφής θέματος προς συζήτησιν.

77. Οιοσδήποτε Βουλευτής επιθυμών όπως οιονδήποτε ζήτημα ή θέμα γενικού ενδιαφέροντος συζητηθή εις συνεδρίασιν της Βουλής αιτείται τούτο κατά την υπό Προέδρου ανακοίνωσιν της ημερησίας διατάξεως της επομένης συνεδριάσεως της Βουλής και προτείνει την εγγραφήν και συζήτησιν του τοιούτου θέματος ή ζητήματος. Εν τοιαύτη περιπτώσει εφαρμόζονται αι διατάξεις του Άρθρου 73.6 του Συντάγματος.

Διαδικασία συζητήσεως θέματος ιδιαιτέρως εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

78. Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του Κανονισμού 77, Βουλευτής δύναται να ζητήση όπως οιονδήποτε ζήτημα ή θέμα ιδιαιτέρως εξαιρετικού ενδιαφέροντος και απροβλέπτων περιστάσεων συζητηθή αμέσως ή εις οιανδήποτε συνεδρίασιν της Βουλής ανεξαρτήτως του εάν τούτο είναι εγγεγραμμένον ή μη επί της ημερησίας διατάξεως. Εν τοιαύτη περιπτώσει εφαρμόζονται αι διατάξεις του Άρθρου 73.6 του Συντάγματος.

Διαδικασία και διάρκεια συζήτησης θεμάτων του Κεφαλαίου Δ΄ της ημερήσιας διάταξης.

78Α.-(1) Η συζήτηση θεμάτων του Κεφαλαίου Δ΄ της ημερήσιας διάταξης τα οποία απορρέουν είτε κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού 76 είτε κατ΄ εφαρμογή των Κανονισμών 77 και 78 διεξάγεται σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις: 

(α) Ο Πρόεδρος της Βουλής με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των πολιτικών κομματικών ομάδων και σε συνεννόηση με τον εισηγητή του θέματος καθορίζει, σε εύλογο χρόνο πριν από τη συζήτηση του θέματος, τη χρονική διάρκεια της συζήτησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ο Πρόεδρος καθορίζει εύλογο κατά την κρίση του χρόνο.

(β) Ο καθορισθείς χρόνος κατανέμεται στις πολιτικές κομματικές ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των Βουλευτών κάθε ομάδας, εκτός αν ο Πρόεδρος της Βουλής, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των πολιτικών κομματικών ομάδων και λαμβανομένων υπόψη της φύσης του θέματος και του ειδικού ενδιαφέροντος της ομάδας από την οποία προέρχεται ο εισηγητής, αποφασίσει διαφορετικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει εύλογο κατά την κρίση του χρόνο για τις αγορεύσεις ανεξάρτητων Βουλευτών ή Βουλευτών που είναι μέλη κόμματος το οποίο σύμφωνα με το Άρθρο 73.12 του Συντάγματος δε δύναται να σχηματίσει πολιτική κομματική ομάδα που να δικαιούται αναγνώρισης.

(γ) Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κάθε πολιτικής κομματικής ομάδας υποβάλλει στον Πρόεδρο τον πίνακα των αγορητών της ομάδας του, στον οποίο καθορίζεται η σειρά και χρονική διάρκεια κάθε αγόρευσης:

Νοείται ότι η συνολική διάρκεια των αγορεύσεων των Βουλευτών κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο που έχει καθοριστεί.

(2) Η συζήτηση θέματος του Κεφαλαίου Δ΄ της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο ετοιμάστηκε έκθεση από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μετά την ανάγνωση της σχετικής έκθεσης. Όταν η Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είναι ομόφωνη, θεωρείται αναγνωσθείσα. Αν οποιοσδήποτε Βουλευτής δηλώσει την αντίθεσή του, η έκθεση αναγιγνώσκεται.

Για θέματα των οποίων η έκθεση είναι ομόφωνη δε διεξάγεται συζήτηση, εκτός αν οποιοσδήποτε Βουλευτής αιτηθεί τούτο.

Σειρά συζήτησης θεμάτων του Κεφαλαίου Δ΄.

78Β. Εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η ολομέλεια του Σώματος η σειρά συζήτησης των θεμάτων του Κεφαλαίου Δ΄ ακολουθεί την ημερομηνία εγγραφής τους.

Διαγραφή θεμάτων του Κεφαλαίου Δ΄.

78Γ. Με την εκπνοή κάθε Βουλευτικής Περιόδου, όλα τα θέματα που βρίσκονται εγγεγραμμένα στο Κεφάλαιο Δ΄ και που δεν έχουν συζητηθεί διαγράφονται από την ημερήσια διάταξη και για την επανεγγραφή τους ακολουθείται η προβλεπόμενη στους Κανονισμούς 76, 77 και 78 διαδικασία.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS