RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής στην επιστημονική συνάντηση του ISPOR CYPRUS CHAPTER - 28/11/2015

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής στην επιστημονική συνάντηση του ISPOR CYPRUS CHAPTER - 28/11/2015

Χαιρετισμός του Προεδρεύοντος της Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου στην επιστημονική συνάντηση του ISPOR CYPRUS CHAPTER International Society for Pharmacoeconomics (Health Economics) and Outcomes Research] με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και τα Οικονομικά της Υγείας» - Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015 - Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο - 5.00 μ.μ.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και μέλη του ISPOR CYPRUS CHAPTER, 
Αγαπητοί σύνεδροι,
Αξιότιμοι κύριοι πρύτανη και αντιπρυτάνεις,
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον βρίσκομαι εδώ στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, στην επιστημονική συνάντηση για τη συζήτηση του πάντα επίκαιρου θέματος «Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και τα  Οικονομικά της Υγείας».
Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή συνάντηση θα αποβεί ιδιαίτερα επωφελής καθώς θα συνεισφέρει στην ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και προβληματισμών, στη συζήτηση καλών και καινοτόμων πρακτικών άλλων χωρών και στο πώς αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να προσαρμοσθούν στις πραγματικότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου, που αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, αλλά και στον τομέα των οικονομικών.
Το θέμα της σημερινής συνάντησης είναι άκρως επίκαιρο, ιδιαίτερα για την Κύπρο, η οποία παραμένει το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει εθνικό σύστημα υγείας. Εδώ και χρόνια συζητούμε την εισαγωγή ενός Γενικού Συστήματος Υγείας, που θα βασίζεται στις αρχές της καθολικότητας, της αλληλεγγύης και της ισότητας και που θα επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει ελεύθερα τον πάροχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είτε αυτός προέρχεται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα.  Ως κράτος έχουμε ξοδέψει πολλά εκατομμύρια σε μελέτες και στο σχεδιασμό του συστήματος αυτού, χωρίς δυστυχώς μέχρι τη στιγμή αυτή να έχουμε φτάσει στην υλοποίηση αυτού του στόχου.
Όπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο σύστημα υγείας περιλαμβάνει το κρατικό σύστημα υγείας και το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Τα δύο αυτά συστήματα λειτουργούν παράλληλα αλλά με εντελώς διαφορετικούς όρους. Ο δημόσιος τομέας της υγείας χρηματοδοτείται άμεσα και στο μεγαλύτερο του μέρος από κρατικά κεφάλαια και από τα τέλη που πληρώνουν όσοι από τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών δεν δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη με βάση τα εισοδήματά τους. Οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από την τσέπη του ασθενή και σε μεγάλο βαθμό από ασφαλιστικούς οργανισμούς στη βάση ιδιωτικών συμβολαίων ασφάλισης υγείας.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, το ΓΕΣΥ θα χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των εργαζομένων, το ύψος των οποίων σε συνάρτηση με την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις αμοιβές των παρόχων των υπηρεσιών, θα πρέπει να επιτυγχάνουν την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς στις εκτιμήσεις μας και οι τελικές αποφάσεις μας θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.  
Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων είχε αρνητικές επιπτώσεις και στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένα, ο δημόσιος τομέας της υγείας λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με συρρικνωμένους προϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα ο τομέας αυτός να βρίσκεται σήμερα στα όριά του, τα δημόσια νοσηλευτήρια να είναι υπερπλήρη και να αδυνατούν να ανταποκριθούν επαρκώς και μέσα σε εύλογο χρόνο στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού.
Οι μεγάλες λίστες αναμονής για διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις είναι ένα από τα διαχρονικά και φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας της υγείας, το οποίο η πολιτεία προσπαθεί να αντιμετωπίσει με τη λήψη διαφόρων μέτρων, για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Συνεπώς, οι προσπάθειες του κράτους τα τελευταία χρόνια επικεντρώνονται στην κατά το δυνατό συντήρηση του επιπέδου των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς προσδοκίες για αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό τους.
Η σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας και τα πρώτα σημεία ανάκαμψής της είναι ελπιδοφόρα και προμηνύουν καλύτερες μέρες. Γι’  αυτό πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα, με κατάλληλο προγραμματισμό και ορθολογική διαχείριση των πόρων του κράτους, να υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών.
Το ΓΕΣΥ είναι το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση για το οποίο καλούμαστε ως πολιτεία και ως κοινωνία να δουλέψουμε. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική και επιβάλλεται η πολιτεία να βρίσκεται σε ανοικτό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Σ’ αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε αξιόλογους επιστημονικούς συνεργάτες, χρειαζόμαστε την ανεξάρτητη επιστημοσύνη ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών υψηλού κύρους.
Παράλληλα και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα πρέπει να υιοθετηθούν σύγχρονα μοντέλα διοίκησης στα νοσοκομεία μας που θα διασφαλίζουν την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και θα πρέπει να εγκαταλειφθούν γραφειοκρατικές δομές και απαρχαιωμένα συστήματα διοίκησης που ταλαιπωρούν και δεν εξυπηρετούν τους ασθενείς.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένει τις νομοθετικές προτάσεις που θα καταθέσει η εκτελεστική εξουσία και είναι έτοιμη να μελετήσει και να προωθήσει την ψήφιση εκείνων των νομοθεσιών που θα πραγματώνουν το στόχο της μεταρρύθμισης στην υγεία, που θα εισάγουν ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας, στα πλαίσια του οποίου θα παρέχονται σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.
Παράλληλα θα πρέπει ως κράτος να επενδύσουμε σε κατάλληλες πολιτικές πρόληψης, καθώς οι υφιστάμενες πολιτικές είναι ανεπαρκείς και  δεν αποδίδουν στο βαθμό που θα έπρεπε.  Αρκεί να αναφέρω ως παράδειγμα ότι η Κύπρος βρίσκεται στις ψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται για την υγεία στην ενήλικη ζωή. Οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από την επένδυση σε κατάλληλες και επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές πρόληψης, θα είναι πολλαπλάσιες της επένδυσης αυτής.  
Οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας αποτελούν προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας, αφού προσφέρουν την ευκαιρία σε Κύπριους επιστήμονες, που η Κύπρος διαθέτει σε μεγάλο αριθμό, αλλά και σε απόδημους Κύπριους και ξένους επιστήμονες, να αναπτύξουν περαιτέρω την επιστημοσύνη στον τομέα της υγείας.  Εξάλλου, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τις πρόσφατες ανακαλύψεις Κυπρίων επιστημόνων στον τομέα της υγείας, εξελίξεις που μας καθοδηγούν ως μικρό κράτος να δώσουμε έμφαση στην εξειδίκευση και στο άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε.
Παράλληλα δε θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος, εξάγει φαρμακευτικά προϊόντα που αποφέρουν στο κράτος μας έσοδα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και είναι κι αυτός ένας τομέας στον οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση, ώστε η υγεία και η οικονομία να συμπορευτούν.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σημειώσω ως πολύ θετική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων την αύξηση του αριθμού των πανεπιστημίων που λειτουργούν στην Κύπρο -και πρόσφατα σε τομείς που αφορούν την υγεία- και την ανάπτυξη μιας ακαδημαϊκής κοινότητας που μπορεί με την εμπειρογνωμοσύνη της να συνδράμει στα δύσκολα θέματα που είναι ανοικτά στον τομέα της υγείας και όχι μόνο. 
Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών που διαθέτει, θα μπορούσε να καταστεί ένα σημαντικό κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και να ελκύει ιατρικό τουρισμό από την ευρύτερη περιοχή.
Κυρίες και κύριοι,
Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση. Καλούμαστε να βοηθήσουμε τις χιλιάδες των εξουθενωμένων προσφύγων που καθημερινά διέρχονται τα σύνορα της Ευρώπης ενώ ακόμη πενθούν για όσους άδικα χάθηκαν στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την περίθαλψη των ανθρώπων αυτών. Κάτι τέτοιο θα προσέβαλλε την ίδια την έννοια της αξίας του ανθρώπου προς την οποία συναρτάται η προστασία της υγείας.  Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ιθαγένειας.
Τα κράτη μέλη διέλευσης μεταναστών καθώς και τα κράτη μέλη υποδοχής μεταναστών, θα πρέπει να τύχουν της κατάλληλης στήριξης από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα συστήματα υγείας και πρόνοιας των χωρών αυτών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες εξαιτίας των αναγκών των μεταναστών.  

Διαφορετικά η νομική κατοχύρωση με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία, στο άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι γράμμα κενό περιεχομένου. Το ίδιο και το άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου περί των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων του ΟΗΕ που επίσης κατοχυρώνει το κοινωνικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην υγεία και προβλέπει ότι όλα τα κράτη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα αυτό.
Κυρίες και κύριοι,
Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι παραγωγική και ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους.
Εύχομαι κάθε καλό.
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS