ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συναντήσεις της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου - 27/05/2022

Συναντήσεις της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου - 27/05/2022

Στο περιθώριο του Συνεδρίου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ), με θέμα «Καταπολεμώντας τη διαφθορά, υπερασπίζοντας τη Δημοκρατία: ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων», η Προέδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου είχε χωριστές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) κα Margareta Cederfelt, την Εκτελεστική Διευθύντρια της GRECO κα Hanne Juncher και τον Διευθυντή πρακτικής διακυβέρνησης Ευρώπης και Κεντρικής Αφρικής στη Παγκόσμια Τράπεζα κ. Roby Senderowitsch.

Καλωσορίζοντας την Πρόεδρο της Κ.Σ. ΟΑΣΕ στην Κύπρο, η κα Δημητρίου εξέφρασε την ικανοποίηση της για την αγαστή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του κυπριακού Κοινοβουλίου και της Κ.Σ. ΟΑΣΕ και για την ουσιαστική συμμετοχή των Κυπρίων βουλευτών στις δραστηριότητες της Συνέλευσης, ενδεικτική της οποίας, όπως επεσήμανε, υπήρξε η πρωτοβουλία της κας Ειρήνης Χαραλαμπίδου για τη διοργάνωση του πολύ σημαντικού αυτού Συνεδρίου.  Η κα Δημητρίου ενημέρωσε, εξάλλου, την κα Cederfelt για τις νέες τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, τονίζοντας ότι τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες αντιβαίνουν στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και υπονομεύουν τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών προς επίλυση του κυπριακού προβλήματος και επανένωση της Κύπρου σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. 

Η κα Cederfelt εξήρε τον ενεργό ρόλο της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κ.Σ.ΟΑΣΕ και τη διάκριση μελών της σε θέσεις αξιωματούχων της Συνέλευσης. Όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα, η κα Cederfelt εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσουν σύντομα στην Κύπρο συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.

Στη συνάντηση με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ομάδας Κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) κα Hanne Juncher, η κα Δημητρίου εξέφρασε ευχαριστίες για τον εποικοδομητικό, καθοδηγητικό ρόλο της GRECO σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών-μελών της στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ενίσχυσης της διαφάνειας. Η κα Δημητρίου αναφέρθηκε στις τελευταίες βελτιώσεις που έγιναν στο κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο, όπως η υιοθέτηση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και η υιοθέτηση νομοθεσιών για την προστασία ατόμων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού ή εθνικού δικαίου (whistleblowers), τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εγκαθίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η κα Δημητρίου σημείωσε επίσης ότι τα σχετικά με την μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης νομοσχέδια βρίσκονται στο στάδιο της συζήτησης ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η κα Juncher συνεχάρη την κα Δημητρίου για τις προσπάθειες της Βουλής των Αντιπροσώπων στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Σημείωσε ότι η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Υπογράμμισε, τέλος, τον σημαντικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην υιοθέτηση, και κυρίως στην εποπτεία της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου.  

Στη συνάντηση με τον κ. Senderowitsch, η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι η συνεργασία διεθνών οργανισμών με τα εθνικά Κοινοβούλια στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς είναι εξέχουσας σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Βουλής των Αντιπροσώπων για ενίσχυση της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα σε θέματα ενημέρωσης και αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού. 

Ο κ. Senderowitsch απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου από τα εθνικά Κοινοβούλια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τόσο στο πλαίσιο της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού όσο και γενικότερα σε ό,τι αφορά την εποπτεία της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Έγινε, τέλος, ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά πιθανούς τρόπους ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Παγκόσμιας Τράπεζας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022