ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Συνάντηση της ΠτΒ με αντιπροσωπία του Κινήματος Νέων ‘Generation KlimACT’ του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) - 03/06/2022

Συνάντηση της ΠτΒ με αντιπροσωπία του Κινήματος Νέων ‘Generation KlimACT’ του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) - 03/06/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπία του Κινήματος Νέων ‘Generation KlimACT’ του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), κατά την οποία συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που βιώνει και αναμένεται να βιώσει η Κύπρος συνεπεία της κλιματικής αλλαγής.

Τα παιδιά και οι νέοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται από το Ίδρυμα σε θέματα κλιματικής δράσης, ενημέρωσαν την Πρόεδρο της Βουλής για το έργο που επιτελείται, έθεσαν ερωτήματα και τόνισαν την ανάγκη ανάληψης δράσεων ευαισθητοποίησης από όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων της χώρας, ώστε να προβλεφθούν κατά το δυνατόν οι καταστροφικές συνέπειες της αλόγιστης εκπομπής αερίων και της μη προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Πρόεδρος της Βουλής, από την πλευρά της, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας πολιτείας και ΕΕ, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα/αποφάσεις για τη δημιουργία των αναγκαίων δομών ή/και την προώθηση των νομοθετικών ρυθμίσεων υλοποίησης των εθνικά καθορισμένων στόχων της Κύπρου για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030, για την εφαρμογή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της αειφορίας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.