ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Οπτικογραφημένο μήνυμα της ΠτΒ στο διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα - 16/06/2022

Οπτικογραφημένο μήνυμα της ΠτΒ στο διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα - 16/06/2022

Οπτικογραφημένο μήνυμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου στο διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EUFORES), σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων - Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή απευθύνω εναρκτήριο χαιρετισμό στο διαδικτυακό εργαστήριο που διοργανώνει το EUFORES σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συγχαίρω θερμά το EUFORES καθώς και τον φίλο Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου για την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία. 

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ. Οι δραματικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, άρσης της ενεργειακής απομόνωσης και ενίσχυσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω το Σχέδιο «REPowerEU» που εξήγγειλε πρόσφατα (Μάιος 2022) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την εξάλειψη της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. 

Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία και η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί στρατηγικό στόχο υψίστης σημασίας για την Κύπρο βάσει των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της Πράσινης Συμφωνίας και των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το Σχέδιο Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις για την πράσινη φορολογία, τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της βέλτιστης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σχέδιο χρηματοδοτεί επίσης την υλοποίηση του έργου «EuroAsia Interconnector» που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Ομολογουμένως, η ενεργειακή μετάβαση είναι οριζόντιο ζήτημα που άπτεται όλων των πολιτικών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υλοποιηθεί εν μία νυκτί. Η επιτυχής υλοποίηση των κλιματικών στόχων που απορρέουν από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προϋποθέτει την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης και τον πολυεπίπεδο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Περαιτέρω, απαιτεί άμεση κατάργηση του γραμμικού οικονομικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης και σταθερή προσήλωση στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 

Άξια μνείας είναι τα τρία νομοσχέδια που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (2/6/2022), τα οποία σηματοδοτούν την αναμόρφωση της κυπριακής ενεργειακής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω Νόμοι, με γνώμονα την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών μας στόχων, προωθούν και ενθαρρύνουν τη χρήση των ΑΠΕ, απλοποιούν και επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, προνοούν τη σύσταση σημείου επαφής (one-stop-centre) για καθοδήγηση και διευκόλυνση των αιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και βελτιώνουν τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Επαναβεβαιώνω την ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας, μέσω της έγκαιρης θέσπισης των απαραίτητων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και της άσκησης επαρκούς κοινοβουλευτικού ελέγχου για την έγκαιρη υλοποίηση των φιλόδοξων ορόσημων και στόχων. Καίριας σημασίας είναι επίσης η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων που τροχοδρομούνται προς επίτευξη των σημερινών μας στόχων που πρέπει να αναπροσαρμόζονται, ώστε να συμβαδίζουν με τις αναδυόμενες προκλήσεις. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως ο κατεξοχήν εκφραστής της λαϊκής βούλησης, μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο ώστε οι πολίτες να καταστούν κοινωνοί των πολλαπλών οφελών της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης. Η διασφάλιση δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, είναι αναμφίβολα καθοριστικής σημασίας, προκειμένου οι πολίτες απολαύσουν ισότιμα τα οφέλη αυτής της διαδικασίας.

Φίλες και φίλοι,

Καταλήγοντας, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του αξιόλογου αυτού εργαστηρίου. Είμαι πεπεισμένη ότι οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι εξαιρετικά παραγωγικές και θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ανατροφοδότηση της δημόσιας πολιτικής.