ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Εισαγωγική ομιλία της Προέδρου της Βουλής στο Democracy Forum - 06/05/2022

Εισαγωγική ομιλία της Προέδρου της Βουλής στο Democracy Forum - 06/05/2022

Εισαγωγική ομιλία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου στο Democracy Forum - Συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία», Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 9.30 π.μ.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αξιότιμη κυρία Ευρωπαία Επίτροπε Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας,
Έντιμοι συνάδελφοι βουλευτές και βουλεύτριες, 
Αξιότιμε κύριε Επίτροπε του Πολίτη, 
Αγαπητοί ομιλητές και ομιλήτριες,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω στο Democracy Forum, το οποίο διοργανώνεται από το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά στην Κύπρο. Σκοπός του, όπως γνωρίζετε, είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου, στο οποίο θα επικοινωνούν όσοι και όσες εμπλέκονται θεσμικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τα οργανωμένα σύνολα, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις, αλλά και να διασκεδαστούν αλλά και να ακουστούν οι όποιες ανησυχίες και προβληματισμοί για ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος στη χώρα μας.

Πολύτιμες για τη δημιουργία αυτού του πλαισίου επικοινωνίας αναμένεται να αποβούν οι εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών και ομιλητριών του σημερινού φόρουμ. Θέλω επομένως να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή της την Ευρωπαία Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel, η οποία θα είναι και η κεντρική ομιλήτρια, όπως και τους εκλεκτούς συναδέλφους και συναδέλφισσες μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, της δημόσιας υπηρεσίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα μέλη των οργανωμένων συνόλων, καθώς και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στις εργασίες του σημερινού φόρουμ. 

Δράττομαι της ευκαιρίας, κυρίες και κύριοι, να επισημάνω ότι συχνά η προσπάθεια ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε μια μορφή παραγωγής απτού αποτελέσματος και όχι σε μια ατέρμονη συζήτηση με αόριστα συμπεράσματα τίθεται εν αμφιβόλω. Όντως, έχουν πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων οι πολίτες; Συμμετέχουν και το κυριότερο παράγουν πολιτικό και δημοκρατικό έργο; Εισακούονται και εφαρμόζονται οι προτάσεις, απόψεις, ανησυχίες και εισηγήσεις τους ή απλά παραμένουν στη σφαίρα της ευφάνταστης θεωρίας;

Ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, του κατεξοχήν εκφραστή της δημοκρατικής βούλησης των πολιτών, δηλώνω ότι σαφώς και έχουμε υποχρέωση να προσπαθούμε διαρκώς για τη γεφύρωση της όποιας απόστασης μεταξύ πολιτών και θεσμών. Το κοινοβούλιο στηρίζει δυναμικά και σήμερα, μέσω του Democracy Forum, τόσο τη διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας κράτους-πολίτη όσο και τη μετουσίωση των εισηγήσεων σε πράξεις και έργα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργού πολιτότητας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της διαφάνειας, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων της κοινωνίας των πολιτών και συνακόλουθα την επίλυσή τους.  

Εξάλλου, στόχος των εργασιών του Φόρουμ, όπως δηλώθηκε εξαρχής, είναι να λάβει σήμερα το βήμα ο πολιτικός, επιχειρηματικός, επιστημονικός, εκπαιδευτικός και ερευνητικός κόσμος, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών. Μέσα από τον συγκερασμό ιδεών και απόψεων με τους εκπροσώπους του κράτους και των θεσμών του, ενισχύουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και την παραγωγή πολιτικής στον τόπο μας από τη βάση, ώστε συλλογικά να καθορίσουμε το μέλλον που όλες και όλοι ονειρευόμαστε.

Ωστόσο, οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον, κυρίες και κύριοι, επιβάλλεται να περιλαμβάνει το μείζον ζήτημα της διασφάλισης της βιωσιμότητας του πλανήτη μέσω της αειφόρου ανάπτυξης. Η υιοθέτηση πολιτικών που θα διασφαλίζουν ότι η παγκόσμια οικονομία είναι βιώσιμη και καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των μελλοντικών γενεών συνιστά το βασικό πολιτικό διακύβευμα, αλλά και το πολυτιμότερο κληροδότημα που η πολιτεία καλείται να παραδώσει στην επόμενη γενιά. Γιατί το μέλλον της Κύπρου, της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου ολόκληρου είναι άμεσα συνυφασμένο με την υγεία στον πλανήτη. Ως κοινοβούλιο στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και παράλληλα επιδιώκουμε, σε πνεύμα συνεργασίας όλων των αρμόδιων και ενδιαφερόμενων πλευρών, να καταλήξουμε στην υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων με επίκεντρο την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία έχει ως στόχο να τεθεί η Ευρώπη σε τροχιά μετασχηματισμού προς μία κλιματικά ουδέτερη και ταυτόχρονα δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία.

Σημαντικό εργαλείο που θα διαδραματίζει μελλοντικά ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι είναι ο ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματισμός, η αξιοποίηση δηλαδή των νέων τεχνολογιών και σχημάτων επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος για απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και περαιτέρω αλληλεπίδραση των πολιτών και των δημόσιων φορέων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι νέες τεχνολογίες προσδίδουν νέα δυναμική και προοπτική στη δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία, καθιστώντας τους θεσμούς της πολιτείας  πραγματικούς φορείς των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για ένα πιο ανθρωποκεντρικό, πιο φιλικό προς τον πολίτη, κράτος. Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέχοντας πρόσβαση στο νομοθετικό και το εν γένει κοινοβουλευτικό έργο, μέσω της αναβαθμισμένης, με την εισαγωγή νέων εργαλείων τεχνολογίας, ιστοσελίδας της Βουλής, αλλά και με τη δημιουργία του Σπιτιού του Πολίτη, το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα ως ίδρυμα, καθώς και τη λειτουργία Γραφείου Τύπου, ενισχύουμε την επικοινωνία με το σύνολο των πολιτών και συνακόλουθα την υγιή διάδραση με την κοινωνία. 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης και εμβάθυνσης της δημοκρατίας, σημαντικοί πυλώνες και εταίροι στην όλη προσπάθεια είναι οι νέες και οι νέοι μας χωρίς τη συμμετοχή των οποίων δεν υπάρχουν προοπτικές και μέλλον. Για να οικοδομηθεί το μέλλον που οραματίζονται για πολιτικά, κοινωνικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν απαιτείται συνέργεια. Ως εκ τούτου, οι νέες και οι νέοι μας οφείλουν να εμπλακούν ενεργότερα στα κοινά και να καταθέσουν την άποψη, την ενέργεια και τη δυναμική τους, προκειμένου να συμβάλουν στη συνδιαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας. Οι αδρανείς και απαθείς θεατές απλώς αποδέχονται τις αποφάσεις που λαμβάνονται γι’ αυτούς χωρίς αυτούς. 

Ας μην ξεχνούμε ότι τα δικαιώματα και η συμμετοχή των πολιτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. «Γιατί, αν είναι αλήθεια αυτό που υποστηρίζουν μερικοί, πως η ελευθερία και η ισότητα υπάρχουν κατά κύριο λόγο στη δημοκρατία, τούτο θα ίσχυε στον μέγιστο δυνατό βαθμό εκεί όπου οι πολίτες -δίχως καμιά εξαίρεση- συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο στη διακυβέρνηση», έγραφε ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» τον 4ο π.Χ. αιώνα. 

Κυρίες και κύριοι,

Η πραγματική προοπτική για επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν καθημερινά τις νέες και τους νέους μας και η μετάβασή μας σε μια καλύτερη κοινωνία συνδέονται άμεσα με την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη, του πολίτη που συμμετέχει, ενημερώνεται, διαμορφώνει άποψη και καθορίζει με τη δράση του την πορεία των δημοκρατικών διεργασιών στη λήψη αποφάσεων. Ο ενεργός, συνειδητός πολίτης κλείνει τα αυτιά του στα fake news και στους διαδικτυακούς θαλάμους αντήχησης, οι οποίοι διασπείρουν θεωρίες συνωμοσίας, ψεύδη, μισαλλοδοξία και μίσος. Αρνείται να εξυπηρετήσει τα ιδιαίτερα συμφέροντα και τις ολιγαρχίες που επιδιώκουν να κρατούν τη δημοκρατία σε ομηρία, επιδιώκοντας ουσιαστικά την απάθεια των πολιτών και τη μείωση της συμμετοχής τους σε αυτήν. Ζητά ίσες και ισότιμες ευκαιρίες σε όλους και όλες χωρίς έμφυλες διακρίσεις, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του και απαιτώντας τόσο το δίκαιό του όσο και το δίκαιο του διπλανού και της διπλανής του. 

Μπορεί ο κόσμος γύρω μας να μη διαμορφώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, σύμφωνα με τις επιθυμίες μας, και τα προβλήματα που μας απασχολούν να μην επιλύονται με τους ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε, πάρα πολλά όμως μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή μας. Σήμερα λοιπόν, παρέχουμε την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους πολίτες και ειδικότερα στη νέα γενιά να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη διαδικασία ανανέωσης και ενδυνάμωσης της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η καλή διακυβέρνηση, ένα σύστημα που λειτουργεί προς όφελος των πολλών, είναι εκ των ων ουκ άνευ για ένα υγιές, δημοκρατικό και ευοίωνο μέλλον.

Με χαρά λοιπόν σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Democracy Forum και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του.