ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η ΠτΒ συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την ουκρανική κρίση – 25/05/2022

Η ΠτΒ συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την ουκρανική κρίση – 25/05/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου συμμετείχε σήμερα διαδικτυακά σε συνάντηση εργασίας Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση της Προέδρου της Βουλής της Πολωνίας κας Elżbieta Witek.

Η διαδικτυακή συνάντηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης Συνάντησης των Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων στη Βαρσοβία και επίσκεψής τους στα σύνορα Πολωνίας Ουκρανίας τον περασμένο Απρίλιο. 

Κατά τη σημερινή συνάντηση, έγινε αλληλοενημέρωση όσον αφορά στα μέτρα που προωθεί κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες για την παροχή στήριξης στους Ουκρανούς πρόσφυγες σε διάφορα επίπεδα και ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά στους βέλτιστους τρόπους για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν από κοινού αποφασιστεί. Υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα ότι τα Κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν άμεση και ενεργό συμμετοχή στις συλλογικές προσπάθειες που αναλαμβάνονται για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας και στήριξης στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, ειδικότερα όσον αφορά στην ψυχολογική στήριξη των προσφύγων, την προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσής τους στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής και συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων από την Ουκρανία.  

Αποφασίστηκε ότι η επικοινωνία των Γυναικών Προέδρων για το θέμα θα συνεχιστεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022