ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές - 8/7/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση με  τους Κύπριους Ευρωβουλευτές - 8/7/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου είχε σήμερα συνάντηση με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας πρωτοβουλίας της Προέδρου της Βουλής για ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών και της ήδη εκφρασθείσας, κατά την πρώτη συνάντηση, ομόθυμης βούλησης για τακτική ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό επί ευρωπαϊκών θεμάτων.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν σημαντικά επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθετικής φύσεως και ανταλλάγησαν απόψεις σε σχέση με τους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείου Εξωτερικών, Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) και Κυπρίων Ευρωβουλευτών, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, τηρουμένων τόσο της αρχής της διάκρισης των εξουσιών όσο και των αρμοδιοτήτων εκάστου οργάνου ή σώματος. Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα περαιτέρω ενίσχυσης της ΜΑΕΕ προς την κατεύθυνση της ενεργότερου στήριξης των Κυπρίων Ευρωβουλευτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Συζητήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Η Πρόεδρος της Βουλής, αφού εξήρε τις άριστες σχέσεις μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, υπογράμμισε τη τεράστια σημασία των συναντήσεων αυτών προκειμένου να διασφαλίζεται μια συνεχής επικοινωνία και συντονισμός δράσεων μεταξύ των θεσμών που εμπλέκονται στη συμμετοχή της Δημοκρατίας στην ΕΕ, κάτι που κρίνεται απαραίτητο ειδικά για την Κύπρο και τις ιδιαιτερότητές της ως μικρού κράτους μέλους της Ένωσης.

Τέλος, η κα Δημητρίου επαναβεβαίωσε τη βούλησή της για συνέχιση και θεσμοθέτηση των συναντήσεων και της τακτικής επικοινωνίας της Βουλής με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές και την εκτελεστική εξουσία προς όφελος της εποικοδομητικής συμμετοχής και της αποτελεσματικής διασφάλισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας. Στόχος, όπως τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, η πραγματοποίηση νέας συνάντησης πριν από το τέλος του έτους, προκειμένου να εξεταστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη βάση των όσων έχουν διαμειφθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ,
Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022