ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τους Κύπριους Αρχηγούς Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας - 28/07/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τους Κύπριους Αρχηγούς Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας - 28/07/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε σήμερα τους Αρχηγούς Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που άπτονται της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Υπουργείου Εξωτερικών, τηρουμένης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πτυχές της περαιτέρω αλληλοενημέρωσης και του συντονισμού, προς επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, προεξάρχουσας της διαφώτισης της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα.

Η κα Δημητρίου υπογράμμισε την πρόσθετη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, στην οποία, όπως επισήμανε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία  και ενημέρωσε τους Κύπριους διπλωμάτες για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο αυτό. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων όσον αφορά σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορούν να αναληφθούν προς ενίσχυση της διπλωματικής δραστηριότητας της Δημοκρατίας σε διάφορες χώρες.

Η κα Δημητρίου χαρακτήρισε τη συνάντηση ως εξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική και εξέφρασε τη βούλησή της για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της εκατέρωθεν επικοινωνίας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022