ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Απόστολο Τζιτζικώστα - 03/06/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Απόστολο Τζιτζικώστα - 03/06/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ) κ. Απόστολο Τζιτζικώστα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τον κ. Τζιτζικώστα συνόδευε αντιπροσωπεία της ΕΕτΠ, καθώς επίσης ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου. 

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε ο γενικότερος ρόλος των τοπικών αρχών στην οικοδόμηση στενότερης σχέσης μεταξύ περιφερειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας και της μετανάστευσης, καθώς και πτυχές του κυπριακού προβλήματος. 

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε ειδικότερα στο παράδειγμα της μετεξέλιξης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα μέσα από τη μείωση των δήμων, αλλά και γενικότερα στα οφέλη που προκύπτουν για την τοπική αυτοδιοίκηση και κατά συνέπεια για τους πολίτες στο πλαίσιο της ΕΕ. Τόνισε επίσης την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της ΕΕ σε σχέση με την αντιμετώπιση του ουκρανικού ζητήματος και στην αντιμετώπιση εκ μέρους της ΕΕ του κυπριακού προβλήματος με την αντίστοιχη πολιτική ευαισθησία  που επιδεικνύεται στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία.   

Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία για ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στη βάση της τεχνογνωσίας που αποκομίζεται από την Ελλάδα, ενώ επίσης αναφέρθηκε στη ψήφιση της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και στο όφελος που θα προκύψει για τους πολίτες εντός του νέου πλαισίου λειτουργίας δήμων και κοινοτήτων. Αναφερόμενη επίσης στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, η κα Δημητρίου τόνισε την ανάγκη ύπαρξης μακρόπνοου σχεδιασμού εκ μέρους της ΕΕ σε σχέση τον χειρισμό του ουκρανικού ζητήματος, ώστε να μειώνεται ο αρνητικός αντίκτυπος για τα κράτη μέλη, αλλά και να αναλαμβάνονται ευθύνες επί ίσοις όροις μεταξύ των κρατών μελών. Υπογράμμισε επίσης τις προοπτικές που θα δημιουργηθούν για την Κύπρο σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και στην ανάγκη αναχαίτησης από την ΕΕ της προκλητικότητας που επιδεικνύει η Τουρκία. 

Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της ΕΕτΠ ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως και η κυπριακή τοπική αυτοδιοίκηση θα συνεχίσουν να διατηρούν στενή επικοινωνία με την ΕΕτΠ προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ανακοινωθέν Βουλής των Αντιπροσώπων
3 Ιουνίου 2022