ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων - 06/07/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων - 06/07/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΠΕ κ. Ιωσήφ Ιωσήφ και μέλη αυτού.  Κατά τη συνάντηση, ο κ. Ιωσήφ προέβη σε εκτενή ενημέρωση της Προέδρου της Βουλής ως προς το πεδίο δράσης του ΚΥΠΕ ως βασικής και αντικειμενικής πύλης πληροφόρησης προς όλα τα μέσα ενημέρωσης, εστιάζοντας στην πρόσφατη στελέχωσή του με ικανό αριθμό δημοσιογράφων, αλλά και στην τεχνολογική του αναβάθμιση, παράγοντες που, όπως λέχθηκε, έχουν διανοίξει νέες οδούς ανάπτυξης του ΚΥΠΕ ως οργανισμού κρατικής πληροφόρησης.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και τρόποι περαιτέρω ενδυνάμωσης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας ΚΥΠΕ και Βουλής σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με τις δράσεις του κοινοβουλίου, όσο και ανάπτυξης νέων πεδίων και δράσεων, μέσω διάφορων μορφών συνεργασίας.

Στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, τονίσθηκε εκατέρωθεν η ανάγκη διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Βουλής και ΚΥΠΕ, επ’ ωφελεία της καλύτερης πληροφόρησης και επιμόρφωσης του πολίτη, η οποία κρίνεται αναγκαία και πρέπει να συνεχισθεί,  παρά την τεχνολογική αναβάθμιση της Βουλής και την πρόσφατη ανεξαρτητοποίησή της ως προς επιμέρους υπηρεσίες.  Εντός του ίδιου πλαισίου, αναλήφθηκε από κοινού δέσμευση για ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον συνεργασίας σε τεχνοκρατικό επίπεδο και χαρτογράφησης σχεδίου στήριξης της Βουλής στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα ποικίλα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. 

Ανακοινωθέν Βουλής των Αντιπροσώπων
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022