ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο και Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου - 06/06/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο και Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου - 06/06/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου.  Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Βουλής ενημερώθηκε για τον ρόλο και την αποστολή του συνδέσμου, όπως και για τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας του με το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας κατά το πρότυπο αλλοδαπών πανεπιστημίων επ’ ωφελεία όλων των αποφοίτων.  

Στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, η Πρόεδρος της Βουλής από την πλευρά της, υπέβαλε εισηγήσεις για ενδυνάμωση της παρουσίας του Συνδέσμου στα κοινωνικά δρώμενα, μέσω της καθίδρυσης αποτελεσματικών διαύλων επαφής με τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι που η διασύνδεση των 28 000 αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου με την κοινωνία να καταστεί εύκολη και αποτελεσματική.  

Συμφωνήθηκε επίσης ο καθορισμός νέας συνάντησης στην παρουσία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κύπρου για ανταλλαγή απόψεων προς εξεύρεση τρόπων πιο αποτελεσματικής και αμφίδρομης επικοινωνίας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022