ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο και Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου - 19/09/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο και Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου - 19/09/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022, εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία υπήρξε απόλυτα εποικοδομητική.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που άπτονται της απονομής της δικαιοσύνης και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην πρόσφατη μεταρρύθμιση της ανώτατης βαθμίδας της δικαστικής εξουσίας και στην εν γένει λειτουργία των δικαστηρίων. Πρόσθετα, επισημάνθηκε η ανάγκη επιμόρφωσης και διαμόρφωσης νομικής κουλτούρας στους πολίτες σε σχέση με τους πολιτειακούς θεσμούς της δημοκρατίας.

Ειδικότερα, υπογραμμίστηκε εκατέρωθεν ότι επιτακτικός επιδιωκόμενος σκοπός της κάθε εξουσίας είναι να δρα εντός των συνταγματικά επιτρεπτών ορίων της και στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, με σκοπό τη διαφύλαξη και την προάσπιση της δημοκρατίας και των αρχών και αξιών στις οποίες αυτή εδράζεται, ως αυτό αρμόζει σε ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό κράτος, με απώτερο στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς του κράτους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022