ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε σήμερα τον Επίτροπο Επικοινωνιών - 21/06/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε σήμερα τον Επίτροπο Επικοινωνιών - 21/06/2022

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον κ. Γιώργο Μιχαηλίδη, Επίτροπο Επικοινωνιών και τον κ. Πέτρο Γαλίδη, Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον κ. Διαμαντή Ζαφειριάδη, Προϊστάμενο Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, τον κ. Μανώλη Κυριάκου, Συντονιστή Επικοινωνίας, και άλλους υπηρεσιακούς, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και ασφάλειας διαδικτύου, με έμφαση στην ασφάλεια του δικτύου και της ιστοσελίδας της Βουλής.

Συναφώς, ο Επίτροπος Επικοινωνιών υπέβαλε εισηγήσεις για την εκπόνηση υπό την εποπτεία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) σχεδίου δράσης, σε σχέση με την επιζητούμενη αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας της Βουλής, η οποία για την Πρόεδρο της Βουλής αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας.  Για σκοπούς υλοποίησης των λεχθέντων, αποφασίσθηκε η σύναψη μνημονίου συναντίληψης μεταξύ Βουλής και ΑΨΑ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τη Βουλή, με απώτερο στόχο την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της Βουλής από άλλες κρατικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022