ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Ο ΠτΒ παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το 2019 - 09/03/2021

Ο ΠτΒ παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το 2019 - 09/03/2021

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δρ Αδάμος Αδάμου παρέλαβε, σήμερα, από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα Ειρήνη Λοϊζίδου, την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της για το έτος 2019.

Μέσα από την Έκθεση της κας Λοϊζίδου – η οποία ετοιμάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου – φαίνεται το πώς η πολιτεία και η κοινωνία ανταποκρίθηκε σε αυτό το καινούργιο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στην Έκθεση της Επιτρόπου υπάρχουν κατηγοριοποιημένα τα παράπονα, οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα των πολιτών και αντικατοπτρίζονται ακριβώς αυτά με τα οποία ασχολήθηκε το Γραφείο της.

Ο Πρόεδρος της Βουλής παραλαμβάνοντας την Έκθεση ευχαρίστησε την κα Λοϊζίδου. Η Επίτροπος αναφερόμενη στο έργο του Γραφείου της επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα θεσμό, ο οποίος είναι πλέον στην καθημερινότητα μας και έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα του κυπριακού λαού. Προσπαθούμε, υπογράμμισε, να ανταποκριθούμε στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει. 

(ΕΚ/ΕΧΡ)