ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

Η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε συζήτηση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων - 04/10/2021

Η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε συζήτηση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων - 04/10/2021

Στο πλαίσιο των εργασιών της 14ης Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης, στην πόλη Herceg Novi του Μαυροβουνίου, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου πήρε μέρος σε συζήτηση για το ρόλο των Κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις επικίνδυνα αυξανόμενες σε ένταση και συχνότητα καταστροφές που επισυμβαίνουν στον κόσμο, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η κα Δημητρίου υπογράμμισε την κατεπείγουσα ανάγκη λήψης δράσης, προς επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή  και αποφυγή ακόμα χειρότερων συνεπειών.

Επισημαίνοντας ότι η λεκάνη της Μεσογείου επηρεάζεται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας, η κα Δημητρίου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες Προέδρους για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Κύπρο το περασμένο καλοκαίρι. Οι πυρκαγιές κατέδειξαν πόσο επείγουσα πρόκληση συνιστά η κλιματική κρίση και πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ετοιμότητας για τη διαχείριση των καταστροφών που συνδέονται με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής. 

Η κα  Δημητρίου εξέφρασε ανησυχία για τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, περιλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, ειδικότερα των νέων. Το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιβλαβή για το περιβάλλον ανθρώπινη δραστηριότητα, επαυξάνει την ευθύνη της πολιτείας έναντι των νέων μας και των μελλοντικών γενεών, τόνισε. 

Αναφερόμενη ειδικότερα στην Κύπρο, η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι μεγάλο μέρος των συνολικών πιστώσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος-το αύριο» θα συμβάλει στην πράσινη μετάβαση. Σημείωσε επίσης την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία και με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, για τον καταρτισμό ενός περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζει η Βουλή των Αντιπροσώπων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κα Δημητρίου υπογράμμισε ότι ο ρόλος των κοινοβουλίων στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ ουσιαστικός, τόσο στο πλαίσιο του νομοθετικού τους έργου, περιλαμβανομένης της επικύρωσης διεθνών συνθηκών για το περιβάλλον, όσο και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά τις πολιτικές που υιοθετούν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών.  Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε κυρίως την ανάγκη οι αποφάσεις των κοινοβουλίων να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικά ευαίσθητου οράματος, το οποίο να επικεντρώνεται στη μείωση των επιβλαβών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στην επιλογή αναπτυξιακών μοντέλων με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η κα Δημητρίου επισήμανε επίσης ότι  τα κοινοβούλια έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και όσον αφορά την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμασία των προϋπολογισμών των κρατών, καθώς και την κατανομή επαρκών κονδυλίων στις περιβαλλοντικές πολιτικές. 

Μπροστά σε αυτή την τεράστια πρόκληση που συνιστά η κλιματική κρίση, επιβάλλεται η εγρήγορση όλων μας, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής. Ενώνοντας δυνάμεις και προωθώντας δυναμικά τη μεταξύ τους συνεργασία και συνέργεια, τα μικρά κράτη Ευρώπης μπορούν να συμβάλουν  κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον στόχο της δημιουργίας ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για τους πολίτες μας και τις μελλοντικές γενιές, κατέληξε η κα Δημητρίου.    

Ανακοινωθέν Βουλής Αντιπροσώπων
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021