RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Ομιλία τoυ Προέδρου της Βουλής στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την έκθεση πεπραγμένων 2018 - 9/11/2018

Ομιλία τoυ Προέδρου της Βουλής στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την έκθεση πεπραγμένων 2018 - 9/11/2018

Ομιλία τoυ Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου - Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 - 9.30 π.μ. - Αίθουσα κοινοβουλευτικών επιτροπών “Κερύνεια”

Αγαπητοί κοινοβουλευτικοί συντάκτες, εκπρόσωποι των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, φωτογράφοι και εικονολήπτες,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή διάσκεψη τύπου, που σκοπό έχει την ενημέρωση όλων εσάς για τα πεπραγμένα της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.  Εκ μέρους του συνόλου του σώματος της Βουλής των Αντιπροσώπων επιθυμώ να σας ευχαριστήσω τόσο για τη σημερινή σας παρουσία όσο και για την κάλυψη των εργασιών του κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της απελθούσας συνόδου.  Η συμβολή σας στο έργο που όλοι εμείς οι αντιπρόσωποι του λαού μας επιτελούμε, αλλά και στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση είναι πολύτιμη και ενισχύει κατά συνέπεια την ανάπτυξη μιας πιο υγιούς και συμμετοχικής δημοκρατίας.  Η σε τακτική βάση συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίου και μέσων μαζικής ενημέρωσης πιστεύω ότι ενδυναμώνει τη μεταξύ μας επικοινωνία και ταυτόχρονα προσφέρει σε όλους όσοι ενδιαφέρονται ενδελεχή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των κοινοβουλευτικών πραγμάτων.  Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής νέων εργαλείων και πρακτικών αναμένεται ότι οι δημοσιογράφοι, οι βουλευτές, αλλά και το ευρύτερο κοινό θα έχουν άμεση και πλήρη πρόσβαση στο κοινοβουλευτικό έργο και σε όλες τις συναφείς πληροφορίες και στοιχεία. 

Φέτος η έκθεση πεπραγμένων της Βουλής έχει λάβει νέα μορφή και δομή, που θεωρούμε πως θα διευκολύνει τη μελέτη της και θα την καταστήσει περισσότερο χρηστική τόσο σε εσάς όσο και σε όλους όσοι επιθυμούν να ενημερώνονται για το έργο και τις δραστηριότητες του κυπριακού κοινοβουλίου, αφού η καταγραφή του συνόλου των νόμων σε ξεχωριστό τόμο παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού συγκεκριμένων νομοθετημάτων της περιόδου. Το πλούσιο και υψηλής ποιότητας έργο που παρήγαγε η Βουλή και κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο παρουσιάζεται αναλυτικά σε δύο τόμους ως εξής:  Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την κοινοβουλευτική διπλωματία, τα ευρωπαϊκά θέματα, τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, την ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα, τις εκδηλώσεις, τις επισκέψεις εκπαιδευτηρίων, τα πληροφοριακά και τεχνολογικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Περιλαμβάνει επίσης παραρτήματα, συγκριτικές γραφικές παραστάσεις και φωτογραφικό υλικό. Ο δεύτερος τόμος της φετινής έκθεσης πεπραγμένων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το συνολικό νομοθετικό έργο που παρήχθη κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, τους εγκριθέντες κανονισμούς και τα εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας, τα ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου, τα ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και τους εγκριθέντες εναρμονιστικούς κανονισμούς κατά κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά και τα αποσυρθέντα σχέδια νόμου και κανονισμούς, τους αναπεμφθέντες στη Βουλή και τους αναφερθέντες στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νόμους, καθώς και τις διεθνείς και άλλες συμφωνίες και τα πρωτόκολλα που κυρώθηκαν από τη Βουλή.  Περιλαμβάνει επίσης τον εγκριθέντα για το 2018 κρατικό προϋπολογισμό και τους συμπληρωματικούς του νόμους, καθώς και τους εγκριθέντες προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 

Στο σημείο αυτό σας ενημερώσω ότι οι δύο τόμοι της έκθεσης πεπραγμένων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Βουλής, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί.

NOMOΘETIKO EPΓO - KOINOBOYΛEYTIKOΣ EΛEΓXOΣ
Όπως ήδη γνωρίζετε, η παρούσα βουλευτική περίοδος διέπεται από μια νέα προσέγγιση των κοινοβουλευτικών δρωμένων που επιδιώκει, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων και πρακτικών, την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, που θα καταστήσουν το κοινοβουλευτικό έργο στο σύνολό του παραγωγικότερο. Τα αποτελέσματα αυτά εκτείνονται και καταλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες της Βουλής, βελτιώνουν τη λειτουργία του νομοθετικού σώματος, προάγουν τη διαφάνεια και την επικοινωνία με τους πολίτες. 

Η υποβολή εισηγήσεων προς την Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υιοθέτησης μέτρων με στοχευμένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, μετά από διαβούλευση που είχα με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αποφασίστηκε η υλοποίηση, σε πιλοτική βάση, συγκεκριμένων εισηγήσεων που αφορούν τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκην τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρά μόνο αυστηρότερη τήρησή του.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης των μέτρων αυτών από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ήταν η διαγραφή σχεδίων νόμου και αυτεπάγγελτων θεμάτων που εκκρεμούσαν σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για χρόνια, χωρίς να υπάρχει πλέον λόγος συζήτησής τους. Ο αριθμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων μειώθηκε σημαντικά, όπως και ο αριθμός των υποβληθεισών από τους βουλευτές στα αρμόδια υπουργεία ερωτήσεων. Η θετική αυτή εξέλιξη όμως, για να έχει διάρκεια, πρέπει να συνοδευτεί από αλλαγή προσέγγισης των θεμάτων αυτών από τα μέλη της Βουλής. Παράλληλα, προωθήθηκαν στην ολομέλεια νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που εκκρεμούσαν από καιρό. 

Σημαντικό επίσης μέτρο που σχετίζεται τόσο με το νομοθετικό έργο όσο και με την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών είναι η δημοσίευση των προτάσεων νόμου και νομοσχεδίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μόλις αυτές κατατεθούν και προτού υποβληθούν σε νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση και να τηρείται αυστηρά ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η νέα προσέγγιση που υιοθέτησε η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει επίσης επιφέρει αποτελέσματα στο θέμα της έγκαιρης κατάθεσης στο σώμα των εναρμονιστικών νομοσχεδίων. Κατόπιν επανειλημμένων διαβημάτων μου προς την εκτελεστική εξουσία για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεσή τους, αλλά και σχετική επιστολή μου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την 21η Μαΐου 2018 όπως τα εναρμονιστικά νομοσχέδια κατατίθενται στη Βουλή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μεταφορά τους στην εσωτερική έννομη τάξη. 

Κυρίες και κύριοι,
Βασικοί πυλώνες της δράσης της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι, όπως γνωρίζετε, τόσο η παραγωγή νομοθετικού έργου όσο και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όπως προκύπτει από την καταγραφή των πεπραγμένων της υπό αναφορά συνόδου, το έργο του κυπριακού κοινοβουλίου ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέστειλε προσωρινά τις εργασίες της για κάποιο χρονικό διάστημα αμέσως πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2018.  Συγκεκριμένα, όπως βλέπετε και στη σχετική γραφική παράσταση στο Μέρος Γ΄ του πρώτου τόμου, η διάρκεια των συνεδριάσεων της ολομέλειας συγκριτικά με την προηγούμενη σύνοδο της Βουλής παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα, φτάνοντας τις ενενήντα τέσσερις (94) ώρες σε συνολικά τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις.  Παρά την ελαφρά δηλαδή μείωση στον αριθμό των συνεδριάσεων της ολομέλειας κατά την απελθούσα σύνοδο οι συνεδριάσεις αυτές αξιοποιήθηκαν με τον πλέον παραγωγικό τρόπο και ως εκ τούτου το κοινοβουλευτικό έργο υπήρξε σημαντικό.  Παράλληλα, στα ίδια επίπεδα παρέμεινε το ποσοστό που αφορά την παρουσία των βουλευτών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά συνόδου, διαπίστωση που προκύπτει από την αντίστοιχη γραφική παράσταση στο Μέρος Γ΄ του πρώτου τόμου της έκθεσης πεπραγμένων.  Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός των απουσιών κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας οφείλεται ως επί το πλείστον στη συμμετοχή βουλευτών σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοβουλευτικές αποστολές.  Πρόσθετα, πολλές από τις υπόλοιπες απουσίες είναι επίσης δικαιολογημένες, γεγονός που διαπιστώνεται μέσα από την πρακτική που έχει καθιερωθεί πλέον σύμφωνα με την οποία βουλευτής που πρόκειται να απουσιάσει από την ολομέλεια του σώματος πρέπει να απευθυνθεί με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και να δικαιολογήσει την απουσία του είτε αφορά προσωπικό λόγο είτε αφορά υπηρεσιακό λόγο. 

Ταυτόχρονα, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν έναν μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, που ανήλθε συνολικά στις πεντακόσιες εβδομήντα (570).  Εδώ να σημειωθεί ότι λόγω του προγραμματισμού, η παρουσία των βουλευτών ανά Επιτροπή έχει αυξηθεί σημαντικά.   Στις συνεδρίες αυτές εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση διακόσια τριάντα ένα (231) νομοσχέδια, εκ των οποίων ψηφίστηκαν τα εκατόν ογδόντα τρία (183), τα επτά (7) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στην ολομέλεια του σώματος εκατό δεκαοκτώ (118) προτάσεις νόμου, εκ των οποίων ψηφίστηκαν οι εξήντα τέσσερις (64), οι επτά (7) ως κατεπείγουσες.  Στη Βουλή κατατέθηκαν επίσης ενενήντα οκτώ (98) κανονισμοί και εγκρίθηκαν οι ογδόντα πέντε (85), εκ των οποίων οι τριάντα δύο (32) αφορούν σχέδια υπηρεσίας.  Αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία δεκαεπτά (17) νομοσχέδια και τρεις (3) κανονισμοί και, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους, τριάντα τρεις (33) προτάσεις νόμου. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη σχετική συνταγματική πρόνοια, δεκατρείς (13) ψηφισθέντες νόμους, επτά (7) αναπομπές έγινε αποδεκτές από τη Βουλή, ενώ οι έξι (6) απορρίφθηκαν.  Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο σε έξι (6) περιπτώσεις. 

Στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενεγράφησαν για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του σώματος οκτώ (8) νέα θέματα, εκ των οποίων συζητήθηκαν κι έληξαν τα τέσσερα (4).  Παράλληλα, άλλα τριακόσια τρία (303) θέματα ενεγράφησαν ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών, εκ των οποίων τα πενήντα οκτώ (58) διαγράφηκαν.

Στα πλαίσια επίσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου υποβλήθηκαν κατά την υπό αναφορά σύνοδο από τους βουλευτές συνολικά επτακόσιες δύο (702) ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς συνολικά επτακόσιες οκτώ (708) απαντήσεις, από τις οποίες οι τριακόσιες είκοσι μία (321) αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις καταχωρίζονται και στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

Το νομοπαρασκευαστικό έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων υπήρξε κατά την υπό αναφορά περίοδο ιδιαίτερα πολύπλευρο.  Εκ των σημαντικότερων νομοθετημάτων της υπό αναφορά περιόδου κρίνονται αυτά που αφορούν την ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και τη θεσμοθέτηση του Υφυπουργείου Τουρισμού, την έγκριση του πλαισίου συμφωνίας και της κυβερνητικής εγγύησης μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας και τη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας για προστασία των δανειοληπτών, τη σύσταση και στελέχωση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για τη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων διαφθοράς που διαπράττουν μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και την ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.  Σημαντική είναι επίσης η έγκριση από τη Βουλή των προϋπολογισμών οκτώ (8) νέων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και τα νομοθετήματα που αφορούν την παροχή του δικαιώματος σε χαμηλοσυνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, την προώθηση και την προστασία της μητρότητας και του μητρικού θηλασμού, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την αποφυγή πυρκαγιών με την αύξηση των σχετικών ποινών και για τις αξιολογήσεις των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση συστήματος ασφάλειας/συγκράτησης για παιδιά σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα και τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα. 

Η Βουλή προχώρησε εξάλλου στην κύρωση αριθμού σημαντικών διεθνών συμβάσεων, όπως η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για αδικήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και της συμφωνίας για το καθεστώς και τις λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (ICMP). 

Αναφέρουμε επίσης ότι στην πρώτη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Τέταρτο Γύρο Αξιολόγησης, ο οποίος αφορά την πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με μέλη των κοινοβουλίων, δικαστές και δημόσιους κατηγόρους, η GRECO, ειδικά όσον αφορά το κυπριακό κοινοβούλιο, καλωσορίζει τα θετικά βήματα που έχουν γίνει και τα οποία έχουν την προοπτική να οδηγήσουν σε συμμόρφωση με τις πλείστες συστάσεις. 

Προς υλοποίηση του στόχου που αφορά την παραγωγή καλύτερου νομοθετικού έργου, η Βουλή προχωρεί στη δημιουργία Νομικού και Νομοτεχνικού Τμήματος παράλληλα με το Τμήμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών εντός της υφιστάμενης Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.  Η δημιουργία των τμημάτων αυτών αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο της ίδιας της Βουλής όσο και της κυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και άλλων φορέων.  Πρόσθετα, για τη βελτίωση της ποιότητας των νομοσχεδίων που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με επιστολή μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εισηγήθηκα την τοποθέτηση σε κάθε υπουργείο λειτουργών με την αναγκαία νομική κατάρτιση ή και τη δημιουργία ενός σώματος νομικών με αποκλειστική αρμοδιότητα τη σύνταξη νομοσχεδίων. Όσον αφορά την ίδια τη Βουλή, έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης προσοντούχου προσωπικού για τη νομική και νομοτεχνική επεξεργασία των νομοθετημάτων με τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τους υποψηφίους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης του παραγόμενου νομοθετικού έργου είναι και η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο έργο αυτό, ώστε όλοι να αποδίδουν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στον τομέα τους, με στόχο την παράδοση στον πολίτη ενός άρτιου νομοθετήματος.

Τέλος, η καθιέρωση της κατάθεσης στη Βουλή ερωτηματολογίου ανάλυσης αντικτύπου, το οποίο καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες διαστάσεις της νομοθεσίας για κάθε σχέδιο νόμου, με κάποιες εξαιρέσεις έχει διευκολύνει το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών και θεωρείται πλέον απαραίτητο και χρήσιμο συμπλήρωμα στο υλικό που συλλέγεται για την καλύτερη προετοιμασία του νομοθετικού έργου.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέχισε την παροχή τεχνοκρατικής στήριξης για την πραγματοποίηση των ετήσιων συνόδων της Βουλής των Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής, που διεξάγονται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια υπό την αιγίδα του Προέδρου της. Τη σύνοδο της Βουλής των Γερόντων απασχόλησε το θέμα “Γερνάω Αλλιώς” και ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ατόμων, την πλήρη στελέχωση των αγροτικών ιατρικών κέντρων και την επαναφορά των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.  Η ολομέλεια της Κυπριακής Παιδοβουλής είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης τη συμμετοχή των παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν, επισημαίνοντας ειδικότερα την ανάγκη τα παιδιά να έχουν λόγο και να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που τα επηρεάζουν.  

Πραγματοποιήθηκε επίσης για δεύτερη χρονιά η Σύνοδος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, τις εργασίες της οποίας κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής, όπου συζητήθηκαν οι εκθέσεις που ετοιμάστηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για την ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου, την πρακτική άσκηση μετ’ απολαβών, την οριζόντια ψηφοφορία και τη συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και τη διαχείριση των αποβλήτων και λυμάτων.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2018 πραγματοποιήθηκε η Ζ΄ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με θέμα “Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει”, με στόχο την ανάδειξη της ξεχωριστής σημασίας της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης όσον αφορά τη δράση του εθελοντισμού στην Κύπρο .

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Βουλή συνέχισε τις δραστηριότητές της στον τομέα των διεθνών σχέσεων και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, προωθώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού μας σε διμερές, τριμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές κοινοβουλευτικό επίπεδο, τόσο μέσω της παραδοσιακής κοινοβουλευτικής διπλωματίας όσο και με την αξιοποίηση νέων σχηματισμών και την εισαγωγή νέων τομέων δραστηριότητας.  Παράλληλα, η Βουλή ανέπτυξε μεθοδικά σε διάφορα επίπεδα και τομείς τη φιλοσοφία της “ήπιας ισχύος”, καλλιεργώντας συνεργασίες με ξένα κοινοβούλια στη βάση κοινών ενδιαφερόντων και επιδιώξεων και καταγράφοντας μεγαλύτερες ή μικρότερες επιτυχίες σε αυτή την προσπάθεια.  Επιπλέον, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και αναπτύχθηκαν δράσεις σε θέματα οικονομίας.  Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η έκδοση του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής και των συνεργατών του “Επενδύσεις στην Κύπρο: Πλεονεκτήματα και Διαδικασίες”, που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο.  

Παρά τις αντίξοες συνθήκες αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, αλλά και γενικότερα ανά τον κόσμο, η Βουλή ενέμεινε στην εδραίωση και την προώθηση ενός ευρύτατου δικτύου σχέσεων, συνεργασιών και συνεργειών, με απώτερο στόχο τη συνέχιση της ενημέρωσης για την πορεία του κυπριακού προβλήματος, ιδιαίτερα μετά τη διακοπή των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017, καθώς και την προβολή της χώρας μας ως γέφυρας διαλόγου για την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας ως εκ της καίριας γεωπολιτικής της θέσης, αλλά και της αξιοπιστίας της και της συμμετοχής της στην ΕΕ.  

Βασικός άξονας των διεθνών σχέσεων του κοινοβουλίου ήταν και κατά την υπό αναφορά σύνοδο, πέραν της διαφώτισης σε περιφερειακό και διεθνές κοινοβουλευτικό επίπεδο για τις θέσεις της πλευράς μας όσον αφορά την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, οι προκλητικές ενέργειες/απειλές της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και η μη επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.  Παράλληλα, την κυπριακή Βουλή απασχόλησε η πορεία του Brexit και οι συνέπειές του τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης στη βάση της σχετικής Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικότερα των νέων, η εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ, καθώς και η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Σημαντικός επίσης άξονας της κοινοβουλευτικής διπλωματίας υπήρξε η προσπάθεια για επίτευξη συγκεκριμένων στοχοποιημένων αποτελεσμάτων, που να θέτουν τις βάσεις για συστηματικότερη συνεργασία με κοινοβούλια άλλων χωρών, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Έτσι, μετά τη τριμερή συνεργασία των κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, με δική μου πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις που οδήγησαν σε συμφωνία για την καθιέρωση τριμερούς συνεργασίας των κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου του Προέδρου της Βουλής. Να σημειώσω ότι η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύντομα στην Κύπρο σε επίπεδο Προέδρων κοινοβουλίων. Στα ίδια πλαίσια υπεγράφη και το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας, που αφορά τη συνεργασία των δύο κοινοβουλίων σε διάφορους τομείς.

Στα πλαίσια των κοινωνικών παραμέτρων της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε επίσης σε συζητήσεις, διασκέψεις και συνέδρια με θέματα την ισότητα, την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών, την προστασία των παιδιών και την ενσωμάτωση των σχετικών δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της εκτελεστικής εξουσίας.  Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν επίσης σε διερευνητικές αποστολές, όπως π.χ. σε σχέση με την προσφυγική κρίση και τις ανθρωπιστικές πτυχές της. Επιπλέον, το κυπριακό κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα για ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως για την εισβολή της Τουρκίας στην πόλη Αφρίν της Συρίας και την άνοδο του νεοφασισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, παρά τη μικρή διακοπή στις δραστηριότητες της Βουλής στο εξωτερικό κατά την περίοδο των προεδρικών εκλογών, κατά την υπό αναφορά περίοδο η άσκηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας εντάθηκε, γεγονός που καταδεικνύεται από την αύξηση των κοινοβουλευτικών αποστολών στο εξωτερικό, που έφτασαν τις εκατό δέκα (110).  Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει και στην αύξηση των επαφών του Προέδρου του σώματος με ομολόγους του και υψηλούς αξιωματούχους κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών, και δη στη συμμετοχή του για πρώτη φορά σε δύο Διασκέψεις της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης.  

Επιπλέον, την ολομέλεια του σώματος προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στρατηγός Abdel Fattah Al-Sisi και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani.  Η επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚ ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού επιβεβαίωσε το άριστο επίπεδο των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ΕΚ και τόνισε την ανάγκη η Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες.  Σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα ο κ. Tajani επανέλαβε την ιδιαίτερη σημασία των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.  Ταυτόχρονα, ενημέρωσε για την πρωτοβουλία που έλαβε για το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της αποστολής σχετικής επιστολής με τις απόψεις του στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πολύ σημαντική ήταν επίσης η διοργάνωση στη Λευκωσία της 2ης Τριμερούς Συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.  Τις εργασίες της Συνάντησης απασχόλησαν θέματα συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων των τριών χωρών και θέματα σχετικά με τους υδάτινους πόρους και την επιχειρηματικότητα, την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση.  Επιστέγασμα της Συνάντησης ήταν η υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης με την οποία επιβεβαιώνεται η συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών, προβολή και ενίσχυση της συνεργασίας αυτής σε όλους τους υπό εξέταση τομείς.

Το κύρος της κυπριακής κοινοβουλευτικής διπλωματίας καταδεικνύεται ακόμη από τις πολλές επιτυχείς δράσεις της Βουλής.  Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά από την έναρξη της συμμετοχής της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης Κύπρια βουλευτής πέτυχε να εκλεγεί, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, στο αξίωμα του Πρόεδρου της Συνέλευσης και μετά τη λήξη της θητείας της παραμένει μία εκ των Αντιπροέδρων του σώματος και προεδρεύουσα μίας εκ των πολιτικών ομάδων της Συνέλευσης.  Εξίσου σημαντική είναι επίσης η ματαίωση της Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Άγκυρα μετά τα έντονα διαβήματα της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, αφού η κυπριακή Βουλή δεν έλαβε επίσημη πρόσκληση από τη φιλοξενούσα χώρα Τουρκία.  Σημειώνουμε επίσης με ικανοποίηση την εκλογή του επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση στην αντιπροεδρία της Συνέλευσης και στην προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης.  Ως αποτέλεσμα, η Βουλή, με μεγάλη επιτυχία και πρωτοφανή συμμετοχή, φιλοξένησε για πρώτη φορά συνεδρία της εν λόγω επιτροπής.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε και κατά την υπό αναφορά σύνοδο με την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη μελέτη εγγράφων που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Συνολικά ετοιμάστηκαν σημειώματα για εβδομήντα πέντε (75) νομοσχέδια και κανονισμούς που κατατέθηκαν στη Βουλή για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, από τα οποία ψηφίστηκαν σε νόμους τα σαράντα τρία (43) νομοσχέδια και εγκρίθηκαν οι δεκαεπτά (17) κανονισμοί.

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρόλος που ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκε με την εξέταση του Προγράμματος Εργασίας της ΕΕ για το έτος 2018 και άρχισε την εξέταση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ένωσης μετά το 2020.  Επιπλέον, μελέτησε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και την πολιτική της κυπριακής κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διεθνείς εξελίξεις για τις προσπάθειες που αφορούν τα θέματα σχετικά με τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και τη συμμόρφωση της κυπριακής κυβέρνησης προς τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τους αναγκαίους ενεργειακούς επανασχεδιασμούς και τον ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Τέλος, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κρίνεται η ανάρτηση, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, στην πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙΡΕΧ) πληροφοριών για το έργο της κυπριακής Βουλής σε σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά θέματα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκαν τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος, εκ των οποίων οι είκοσι εννέα (29) ήταν τακτικές, οι τέσσερις (4) ειδικές και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) έκτακτες.  Όλες πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη.  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ολομέλειας, αφού έτυχαν της αναγκαίας γλωσσικής επιμέλειας και ελέγχου, τέθηκαν έγκαιρα στη διάθεση όλων των βουλευτών για έλεγχο των αγορεύσεών τους.  Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα κείμενα αυτά, για λόγους οικονομικής περισυλλογής, αλλά και οικολογικής ευαισθησίας, διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  Περαιτέρω, τα εν λόγω πρακτικά καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής.  Παράλληλα, κατά την υπό αναφορά σύνοδο συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση των πρακτικών της ολομέλειας από το 1960 μέχρι και το 1998, τα οποία υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή, γεγονός που δυσχεραίνει τη μελέτη της ιστορίας του κοινοβουλίου.  Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των πρακτικών είκοσι έξι (26) συνόδων του σώματος, τα οποία σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Βουλής.  Εξίσου σημαντική με την έκδοση των πρακτικών της ολομέλειας είναι και η ευρετηρίασή τους και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ενός θέματος, αφού ο μεγάλος αριθμός των σελίδων τους καθιστά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε έρευνας ιδιαίτερα δύσκολη.  Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία τριών (3) ευρετηρίων, τα οποία αφορούν τη σύνθεση και τις εργασίες της παρούσας Βουλής, δηλαδή το ευρετήριο της Έκτακτης Συνόδου της Δέκατης Βουλευτικής Περιόδου και τα ευρετήρια της Πρώτης και της Δεύτερης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, που περιλαμβάνουν θεματολογική ευρετηρίαση των θεμάτων των συνεδριάσεων κάθε συνόδου, καθώς και τη δραστηριότητα κάθε βουλευτή στα πλαίσια των εργασιών της ολομέλειας.  Να σημειώσω εδώ ότι τα τρία ευρετήρια θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του χρόνου, τόσο σε έντυπη έκδοση όσο και σε ηλεκτρονική με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Βουλής, σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου της Βουλής.

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά την υπό αναφορά σύνοδο κυκλοφόρησε επίσης η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου που πραγματοποίησε η Βουλή τον Ιούνιο του 2017 με θέμα “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Προοπτικές και Κίνδυνοι”.  Στην έκδοση περιλαμβάνονται το πρόγραμμα των τεσσάρων πάνελ του συνεδρίου, ο κατάλογος των συμμετεχόντων και των ακροατών, τα βιογραφικά σημειώματα και οι παρουσιάσεις των είκοσι δύο (22) συνολικά εισηγητών του συνεδρίου και οι συζητήσεις που διεξήχθησαν, καθώς και ο χαιρετισμός της Επικεφαλής της Ευρώπης και της Ευρασίας και Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ κ. Martina Larkin και οι ομιλίες του Προέδρου της Βουλής και του ακαδημαϊκού, κατόχου του βραβείου “Turing 2007” (αντίστοιχου του Νόμπελ Πληροφορικής) δόκτορος Ιωσήφ Σηφάκη, που έγιναν κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου.

Πέραν όμως των εκδοτικών της δραστηριοτήτων, η Βουλή πραγματοποίησε με επιτυχία, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Κύπρο, εκδήλωση στην αίθουσα της ολομέλειας του σώματος για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ομιλητές τον Πρόεδρο της Βουλής και την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Cecilia Wilkström.  Ακολούθησαν στο Αίθριο της Βουλής τα εγκαίνια της έκθεσης “Κύπρος: Ένας Ευρωπαϊκός Πολιτισμός σε Κίνδυνο”, που τεκμηριώνουν την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου συνεπεία της τουρκικής εισβολής του 1974.  

Κορυφαία διοργάνωση κατά την υπό αναφορά περίοδο υπήρξε η πραγματοποίηση από τη Βουλή του συνεδρίου με τίτλο “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Επιβαλλόμενες Δράσεις”, το οποίο αποτελούσε συνέχεια του εξαιρετικά επιτυχημένου περσινού συνεδρίου της με τίτλο “Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Προοπτικές και κίνδυνοι”.  

Στις εισηγήσεις τους στα τρία πάνελ του συνεδρίου -“Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία”, “Υγεία” και “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”- βουλευτές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες στελέχη συναφών εταιρειών, συνδικαλιστές και άλλοι παρουσίασαν τις δράσεις που επιβάλλεται να γίνουν από το κράτος, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον επιχειρηματικό κόσμο σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής στον τόπο μας, ορμώμενοι από τις διεργασίες που εξελίσσονται στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, με απώτερο στόχο να καταστεί η Κύπρος συμμέτοχος των εξελίξεων που αναφύονται με την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.  Η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου ετοιμάζεται και θα παρουσιαστεί μαζί με τις εκδόσεις των ευρετηρίων των πρακτικών της ολομέλειας μέχρι το τέλος του χρόνου σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου της Βουλής.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σημαντική εξέλιξη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί η έκδοση των πρώτων τεσσάρων τόμων του υλικού του Φακέλου της Κύπρου, προϊόν του έργου των Διευρυμένων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής των Ελλήνων, που περιλαμβάνουν τα πορίσματα των δύο κοινοβουλίων, τα διαδικαστικά θέματα και τις πρώτες δέκα βασικές μαρτυρίες.  Η έκδοση αυτή των δύο κοινοβουλίων στοχεύει στην πρόσβαση όλων σε απόρρητο μέχρι σήμερα ιστορικό υλικό, ώστε να φωτιστούν επιτέλους γνωστές και άγνωστες πτυχές της κυπριακής τραγωδίας. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν οι επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στο κοινοβούλιο για ενημέρωση περί του έργου του σώματος, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Βουλή με τα εκπαιδευτήρια. Σημειώνεται ότι κατά την παρελθούσα σύνοδο οι επισκέψεις αυτές πύκνωσαν και ότι τη Βουλή επισκέφθηκαν και άλλες ομάδες, ορισμένες από αυτές από το εξωτερικό. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω την απόφαση για καθιέρωση του προγράμματος “Εβδομάδα Ενημέρωσης Σχολείων Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών”, στα πλαίσια του οποίου λειτουργοί της Βουλής θα μεταβαίνουν σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ακριτικών ή απομακρυσμένων περιοχών, που αδυνατούν, λόγω μεγάλης απόστασης, να επισκέπτονται τη Βουλή, και θα παρουσιάζουν στους μαθητές τον πολιτικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του κυπριακού κοινοβουλίου.

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ
Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κοινοβουλίου εκπονήθηκαν μεταξύ άλλων κατά την υπό εξέταση σύνοδο, μετά από σχετικά αιτήματα των μελών του κοινοβουλίου, ακαδημαϊκών και ερευνητών από το εξωτερικό, ενημερωτικά σημειώματα ή έρευνες και μελέτες για θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων την εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας από ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς-ΜΚΟ κατά τη διεξαγωγή εκλογικών αναμετρήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα ωφελήματα των βουλευτών μετά τη λήξη της θητείας τους, την ισχύουσα περί Σκύλων νομοθεσία σε άλλα κράτη και τις συστάσεις διεθνών οργανισμών αναφορικά με την προστασία των πολιτών, την εκπαίδευση και φύλαξη των ζώων και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των αρμόδιων αρχών, την οριζόντια ψηφοφορία, τον θεσμό των βουλευτών επικρατείας και τον περιορισμό των θητειών στα δημόσια αξιώματα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Στον τομέα της επικοινωνίας θέλω να σημειώσω πως στην παρούσα βουλευτική περίοδο η Βουλή με την υιοθέτηση μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της επαφής με τους πολίτες κάνοντας χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, έγινε πιο ανοικτή στην κοινωνία. Στα ίδια πλαίσια έχει μελετηθεί και έχει αποφασιστεί να αξιοποιηθεί ένας καινούριος θεσμός, ο θεσμός της “Παράλληλης Βουλής”, που στοχεύει στην προβολή των διάφορων προβλημάτων της κοινωνίας των πολιτών, στην ενίσχυση της πολιτότητας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της διαφάνειας και στο άνοιγμα της Βουλής προς τους πολίτες, αντιπρόσωποι των οποίων είναι οι βουλευτές, σε μια προσπάθεια για αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος.  

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής, σε συνεργασία με το ΚΥΠΕ. Για να καταστεί εφικτή η μετάδοση, εγκαταστάθηκε εξοπλισμός υψηλής ποιότητας και χωριστή διαδικτυακή σύνδεση, μέσω της οποίας πραγματοποιείται τόσο η ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού της Βουλής στο YouTube όσο και η παροχή σήματος στο ΡΙΚ που μεταδίδει τις συνεδρίες σε τακτική βάση και στα ιδιωτικά κανάλια. 

Εξίσου σημαντικό μέτρο είναι η εισαγωγή της νέας έκδοσης του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS), που μεταξύ άλλων στοχεύει σε πρώτο στάδιο στην ουσιαστική μείωση του χαρτιού, με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργηση της διανομής έντυπου υλικού. Για την εκπαίδευση των βουλευτών, του προσωπικού και των κοινοβουλευτικών συνεργατών πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Βουλής σχετικά σεμινάρια. Το σύστημα χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες της Βουλής, για να εφαρμόζεται όμως με απόλυτη επιτυχία, είναι απαραίτητη η χρήση του και από τους βουλευτές και τους συνεργάτες τους. Για τη μείωση του χαρτιού η Βουλή έχει επίσης ζητήσει από τα υπουργεία να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των νομοσχεδίων που αποστέλλονται στο νομοθετικό σώμα σε έντυπη μορφή. 

Εντάθηκε επίσης η χρήση του συστήματος “η-Συνεργασία”, η πρόσβαση στο οποίο μπορεί να γίνεται και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής, απαιτείται όμως πιο τακτική ενημέρωση του συστήματος από το αρμόδιο προσωπικό της Βουλής, του οποίου οι πεπαλαιωμένοι προσωπικοί υπολογιστές αντικαταστάθηκαν πρόσφατα.  

Εξάλλου, εγκαταστάθηκε σε ορισμένα σημεία σύστημα τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα διευκολύνει την επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής με τους αρχηγούς ή/και εκπροσώπους των κομμάτων, καθώς και την επικοινωνία της Βουλής με άλλα κοινοβούλια.  
Για την περαιτέρω αναβάθμιση της επικοινωνίας και της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων θα αρχίσει σύντομα η αποστολή ηλεκτρονικών ειδήσεων (newsletter), ενώ μελετάται και η δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα έδρανα της ολομέλειας, καθώς και χρήσης άλλων τεχνολογικών μέσων που θα διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των εργασιών του κυπριακού κοινοβουλίου. 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και κάθε σύγχρονο κοινοβούλιο, οφείλει να εκσυγχρονίζεται και να αναβαθμίζεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και να εκπληρώνει το ρόλο της.  Στα πλαίσια αυτά μελέτησε τρόπους επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων που διαπιστώνονται κατά τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας του σώματος και αποφάσισε τη σύσταση Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της, ώστε να τροποποιηθεί, όπου χρειάζεται, το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.  Επιπλέον, προωθήθηκαν η αξιοποίηση πρώην μελών του σώματος, η στενότερη συνεργασία με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές, η συνεργασία με διάφορους εξωκοινοβουλευτικούς θεσμούς και φορείς, η καταπολέμηση της πολυνομίας, της κακονομίας και της αλληλοεπικάλυψης της νομοθεσίας, καθώς και η απλοποίησή της, η καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του κοινοβουλίου και η διαφάνεια και συνεργασία με τα ΜΜΕ.  Παράλληλα, ο διορισμός Εκπρόσωπου Τύπου της Βουλής συνέβαλε στη βελτίωση της έγκαιρης δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του κοινοβουλίου.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
Όσον αφορά στο θέμα της ανέγερσης του νέου κτιρίου της Βουλής, αίτημα που χρονολογείται από το 1994, επισημαίνεται ότι αυτό έχει εισέλθει στην τελική ευθεία.  Ο προϋπολογισμός για το έργο έχει εγκριθεί, ενώ ετοιμάστηκε και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.  Έχει γίνει επίσης επικαιροποίηση του κτιριολογικού προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν στις λειτουργικές ανάγκες του κοινοβουλίου, στην τεχνολογία, στην ασφάλεια και στην ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα μερικής επέκτασης του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2019. Επίσης, έχουν αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης παλιάς διατηρητέας οικίας κοντά στο κτίριο της Βουλής, που θα χρησιμοποιηθεί ως “Σπίτι του Πολίτη”, και πρόκειται να ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του 2019.

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω το προσωπικό της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, που με την εργατικότητά τους βοηθούν τα μέλη του σώματος στην ομαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους.
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS