RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Ομιλία του Προέδρου της Βουλής στην Ειδική Συνεδρία που προσφώνησε ο Πρόεδρος του Ε.Κ. κ. Antonio Tajani - 8/12/2017

Ομιλία του Προέδρου της Βουλής στην Ειδική Συνεδρία που προσφώνησε ο Πρόεδρος του Ε.Κ. κ. Antonio Tajani - 8/12/2017

Ομιλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στην Ειδική Συνεδρία του Σώματος που προσφώνησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani - Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 11.30 π.μ.


Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω στην Κύπρο και στη Βουλή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Antonio Tajani. Η εδώ παρουσία του επιβεβαιώνει την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενίσχυση των σχέσεων με τα εθνικά Κοινοβούλια και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη στους πολίτες της Κύπρου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί δυναμικό κινητήριο μοχλό μιας ουσιαστικής διαδικασίας ενοποίησης που θέτει το διάλογο με τους πολίτες στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων και κυρίως των δράσεών του.

Είδαμε με ικανοποίηση πριν μερικές μέρες τη συμμετοχή σας στη Σύνοδο του  Γκέτεμποργκ όπου οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και οι ηγέτες των κρατών μελών, αποφάσισαν να θέσουν ξανά ως προτεραιότητα τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, υιοθετώντας τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.  Μια εξέλιξη που έχει τη δυνατότητα να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, συμβάλλοντας στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τονώνοντας την ανάπτυξη, ενισχύοντας την κοινωνική ενσωμάτωση. Μια εξέλιξη που αποτελεί παράλληλα αισιόδοξο μήνυμα ότι η ΕΕ δεν αποτελεί άθροισμα επιχειρηματικών επιδιώξεων, αλλά επιστρέφει στις ρίζες της, ως εγχείρημα που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του.
Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Η τρέχουσα διαδικασία προβληματισμού για το Μέλλον της Ευρώπης, ξεκίνησε σε ένα αρκετά διαφοροποιημένο περιβάλλον.  Η ΕΕ κλονίστηκε από την απόφαση της Βρετανίας για έξοδο, την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας που έδειξαν ακόμα περισσότερο τις επιπτώσεις του δημοκρατικού ελλείμματος που ταλανίζει την ΕΕ. Σήμερα, οι προκλήσεις παραμένουν, αλλά οι εξελίξεις μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι η Ένωση είναι αποφασισμένη να ξαναβρεί τον βηματισμό της εστιάζοντας σε αποτελεσματικές δράσεις.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία συζήτησης της Λευκής Βίβλου για το Μέλλον της Ευρώπης. Θέλω να ελπίζω ότι η κατάληξη της συζήτησης της Λευκής Βίβλου δεν θα υπονομεύσει την αρχή της αλληλεγγύης ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα επιτρέψει την από κοινού αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων που απασχολούν τα κράτη-μέλη, όπως πρέπει να γίνεται σε μια γνήσια πολιτική ένωση, χωρίς να υπερισχύει η επιλεκτική ανάληψη κοινής ευθύνης. Είναι ωστόσο πεποίθησή μου ότι η υπερίσχυση της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων θα δυσχεράνει την ενοποίηση. Και αυτή η θέση δεν αποτελεί βεβαίως πρόφαση για να μην συμμετέχουμε σε ενισχυμένες συνεργασίες. Η υιοθέτηση του ευρώ από την Κύπρο, η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φυσικά η πρόσφατη συνυπογραφή από την Κύπρο της Κοινής Ειδοποίησης για έναρξη της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας, αποτελούν παραδείγματα της δέσμευσής μας να παραμείνουμε στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ.

Μέσα από τη νέα ενισχυμένη συνεργασία που αναπτύσσεται στον τομέα της Άμυνας, ευελπιστούμε η ΕΕ να μπορέσει να αρχίσει τη θεμελίωση μιας κοινής και διακριτής αμυντικής ταυτότητας. Όταν οι εξελίξεις στην περιφέρεια της ΕΕ ενδέχεται να αλλάξουν άρδην την γεωπολιτική πραγματικότητα ή και τη στρατηγική ισορροπία, όπως τη γνωρίζουμε επί δεκαετίες, η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας, δρώντας προληπτικά για καθορισμό των εξελίξεων και όχι αποκλειστικά ως χρηματοδότης της ανοικοδόμησης και πολιτικών λύσεων που συμφωνούνται εν τη απουσία της. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος επιδιώκει να οικοδομήσει περιφερειακές συνέργειες στη γειτονία της Ανατολικής Μεσογείου. Πριν μερικές μόνο μέρες, στην ίδια θέση, ως προσκεκλημένος της Βουλής ήταν ο Πρόεδρος της Αιγύπτου. Έχουν τα τελευταία χρόνια εγκαθιδρυθεί μηχανισμοί τριμερούς συνεργασίας που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και βασικούς παράγοντες στην περιοχή, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Λίβανο. Τριμερείς συνεργασίες, οι οποίες έχουν κοινό στόχο την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, έχουν αναληφθεί εκ μέρους μου πρωτοβουλίες για την εγκαθίδρυση σταθερής, δομημένης συνεργασίας Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών της Μέσης Ανατολής. Πρωτοβουλίες, που συνάδουν πλήρως με τους στόχους της ΕΕ, όπως αυτοί εκφράζονται στην Παγκόσμια Στρατηγική της, αλλά και στη Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τόσο τις διμερείς μας σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όσο και την εταιρική σχέση της ΕΕ με την άμεση περιοχή μας, προς όφελος των λαών μας.

Βασική συνιστώσα της συνέχισης του θετικού μας ρόλου στην περιοχή είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, με τρόπο που να διασφαλίζει τη μετεξέλιξη σε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, που να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά ως κράτος μέλος της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε λύση που να καθιστά την Κυπριακή Δημοκρατία ή ακόμα και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα υποχείριο όποιας ξένης δύναμης, ιδίως δε δυνάμεων που επαμφοτερίζουν τόσο ως προς τον στρατηγικό προσανατολισμό τους, όσο και ως προς τα δημοκρατικά τους πειστήρια. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όπως κάθε φυσιολογικό κράτος, χωρίς εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα και κατοχικά στρατεύματα, όπως προβλέπεται και από το πλαίσιο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. κατά την τελευταία διαπραγματευτική προσπάθεια για το Κυπριακό. Και η ΕΕ οφείλει να λάβει ξεκάθαρη δημόσια θέση για τα ζητήματα αυτά. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων, που εξισώνει τον θύτη με το θύμα, απέχει πόρρω από τις προσδοκίες των Κυπρίων πολιτών.

Αγαπητέ κ. Ταγιάνι,    
H Κύπρος ανέκαθεν επεδίωξε ένταξη στην ΕΕ και στήριξε την ενταξιακή πορεία της Άγκυρας, αυτό δεν αποτελεί μυστικό, τόσο για να ενισχυθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις εντός της Τουρκίας, όσο και ως μοχλό πίεσης για αλλαγή της άτεγκτης στάσης της στο Κυπριακό πρόβλημα. Σήμερα, 13 χρόνια μετά την ένταξή μας στην ΕΕ, η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Τουρκία, οι θέσεις της στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και η γενικότερη στάση της ως προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στα πλαίσια του Διαπραγματευτικού Πλαισίου, θέτουν εν αμφιβόλω την εν λόγω στρατηγική. Μας προβληματίζει δε το γεγονός ότι ενώ η Κύπρος υφίσταται εδώ και δεκαετίες κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράνομο εποικισμό, πρόσφατα ακόμα και δυσχέρειες στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους, ωστόσο χρειάστηκε η καταπάτηση δικαιωμάτων εκ μέρους της Τουρκίας να επεκταθεί σε πολίτες άλλων ευρωπαϊκών κρατών για να ενεργοποιηθεί ο προβληματισμός για τη διολίσθηση των δημοκρατικών αξιών στην Τουρκία, που οδήγησε στην πρόσφατη αποκοπή μέρους των προενταξιακών κονδυλίων. Στηριζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιβεβαιώσει ότι οι Κύπριοι πολίτες δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στα πλαίσια της μεγάλης ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα το πράξει. Είναι παράδοξο μια ένωση κρατών, που επιθυμεί τη θεμελίωση κοινής αμυντικής ταυτότητας, να έχει στους κόλπους της ένα μέλος υπό κατοχή, ένα μέλος που δέχεται απειλές για την αξιοποίηση του φυσικού του πλούτου. Είναι γι αυτό που επιζητούμε ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στα πλαίσια της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, ενώ άλλοι επιμένουν να της αποδίδουν ρόλο απλού παρατηρητή, εύγλωττη ένδειξη της αξιολόγησης τους για τη σοβαρότητα και αξιοπιστία της Ένωσης.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι είναι προς το συμφέρον τόσο της Κύπρου, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος να παραμείνει ένα ελεύθερο σύγχρονο κράτος, πλήρως ευθυγραμμισμένο με το δίκαιο της ΕΕ, αξίες και αρχές που θα προσφέρουν προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερίας για όλους τους πολίτες της. Ένα κράτος που να μπορεί να δρα ως αποτελεσματικός βραχίονας προβολής της ισχύος της ΕΕ στην περιοχή. Η καλύτερη εγγύηση για την Κύπρο και τον λαό της είναι η ίδια η ΕΕ, στην οποία προσβλέπουμε. 
 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS