RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Δημοσιογραφική διάσκεψη του ΠτΒ, για την 2η Τριμερή συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ - 6/11/17

Δημοσιογραφική διάσκεψη του ΠτΒ, για την 2η Τριμερή συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ - 6/11/17

Δημοσιογραφική Διάσκεψη Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη με θέμα την 2η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ. Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017, ώρα 11.30 π.μ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και προσωπικά ο ομιλών είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την περασμένη Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, τη 2η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ. Στη Συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης και ο Πρόεδρος της Κνεσσέτ κ. Yuli Yoel Edelstein, συνοδευόμενος από το νέο Πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Ισραήλ-Κύπρου στην Κνεσσέτ κ.Yakov Margi. Παρόντες ήταν, εξάλλου, βουλευτές και εμπειρογνώμονες μέλη των Ομάδων Εργασίας που συστάθηκαν στα τρία Κοινοβούλια, με σκοπό την προετοιμασία των εργασιών της τριμερούς συνάντησης και τη διασφάλιση επίτευξης πρακτικών αποτελεσμάτων, ενόψει και ως απόρροια των συναντήσεων των Προέδρων των τριών Κοινοβουλίων.

Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές κ.κ. Αντρέα Καυκαλιά, Άγγελο Βότση, Νίκο Νουρή, Γιώργο Κ. Γεωργίου, Δημήτρη Δημητρίου, Μιχάλη Γιωργάλλα και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, καθώς και τους εμπειρογνώμονες από Υπουργεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα που συμμετείχαν στις Ομάδες Εργασίας. Εξ αυτών δε, ιδιαίτερα τους ομιλητές κατά τη Συνάντηση, δρα Δέσπω Φάττα Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας, δρα Στέλιο Γιατρό, Επίκουρο Καθηγητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, την κα Ιωάννα Κλεάνθους, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και το δρα Μάριο Δ. Δικαιάκο, Καθηγητή Πληροφορικής και Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η δέσμευση και η συμβολή τους στις προσπάθειές μας για ουσιαστική επιτυχία της συνάντησης, προσπάθειες που πρέπει να πώ κράτησαν μήνες, υπήρξε καταλυτική.

Κατά τη Συνάντηση, συζητήθηκαν γενικά θέματα συνεργασίας, θέματα που αφορούν στους υδάτινους πόρους, καθώς και η ενότητα επιχειρηματικότητα, καινοτομία, έρευνα και  εκπαίδευση. Υπογραμμίστηκε από όλες τις πλευρές η ανάγκη διασφάλισης αποτελεσμάτων με πρακτική εφαρμογή, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση του πολύπλευρου ρόλου των Κοινοβουλίων στην Τριμερή Συνεργασία γενικότερα.

Σε ότι αφορά στα γενικά θέματα συνεργασίας, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η χρήση των ιστοσελίδων των τριών Κοινοβουλίων για προβολή της τριμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας, σε πρώτο στάδιο, και μετέπειτα για ενημέρωση επί όλων των εκφάνσεων της Τριμερούς Συνεργασίας. Υπήρξε επίσης συμφωνία επί της χρησιμότητας ορισμού ατόμων – συνδέσμων, τόσο στα Υπουργεία Εξωτερικών των τριών χωρών, όσο και στα τρία Κοινοβούλια, ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα όσα τεκταίνονται στα πλαίσια της Τριμερούς Συνεργασίας. Επίσης, υπογραμμίστηκε η σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για συζήτηση επιμέρους θεμάτων και διασφάλιση της ενεργού ενίσχυσης των εργασιών των Συναντήσεων των Προέδρων των Κοινοβουλίων. Τονίστηκε επίσης ότι οι επαφές μεταξύ των Κοινοβουλίων θα πρέπει να στοχεύουν και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Συμφωνήσαμε ακόμα τον εντοπισμό συγκεκριμένων αποτελεσματικών τρόπων άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Τριμερούς Συνεργασίας, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της εκτελεστικής εξουσίας και της καλύτερης δυνατής υλοποίησης των όσων διακηρύσσονται. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτιθέμεθα να ενισχύσουμε το διάλογο με τις κυβερνήσεις των τριών χωρών, όπως επίσης και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τέλος, δηλώσαμε εκ νέου ότι κοινός μας στόχος είναι η διεύρυνση της τριμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Στην ενότητα της Συνάντησης που αφορούσε στους υδάτινους πόρους, τονίστηκε η σημασία του ρόλου των Κοινοβουλίων, τόσο για την υιοθέτηση αποτελεσματικών νομοθεσιών όσο και για την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον τομέα αυτό. Συμφωνήσαμε, ανάμεσα σ’ άλλα, την επεξεργασία εγγράφου κοινών αρχών, επί των οποίων κάθε Κοινοβούλιο θα μπορεί να βασίζει αντίστοιχες νομοθεσίες για τους υδάτινους πόρους. Κατατέθηκε εξάλλου η ιδέα από κοινού υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης του νερού.

Στην ενότητα για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικών ευκαιριών συνεργασίας των τριών χωρών, που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους. Ως εκ τούτου, μπορούν να συμβάλουν και στον περιορισμό της μετανάστευσης των νέων μας, του γνωστού φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων. Υπογραμμίστηκε ότι η συμβολή των Κοινοβουλίων στην ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς αυτούς εστιάζεται στην υιοθέτηση κατάλληλων νομοθεσιών. Υπογραμμίστηκε επίσης τη σημασία των οικονομικών ευκαιριών που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, καθώς και στην ακαδημαϊκή έρευνα.

Οι εργασίες της Συνάντησης ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης, η οποία αντικατοπτρίζει τα συζητηθέντα και τονίζει κυρίως τη δέσμευση των τριών Κοινοβουλίων στην τριμερή αυτή μορφή συνεργασίας. Υπογραμμίζεται δε ότι η συνεργασία αυτή εδράζεται σε κοινές αξίες και αρχές, προς όφελος των αντίστοιχων χωρών και λαών μας και προς όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή. Εξάλλου, γίνεται αναφορά στην πρόθεση αξιοποίησης της δυνητικής συνεισφοράς των αντίστοιχων κοινοτήτων της διασποράς στην τριμερή συνεργασία.

Και οι τρεις Πρόεδροι εξήραμε τη συνεχώς ενισχυόμενη συνεργασία που άρχισε τον περασμένο Ιανουάριο, με την 1η Τριμερή Συνάντησή μας στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκφράστηκε από όλους η επιθυμία περαιτέρω εμβάθυνσής της. Η 3η Συνάντηση των Προέδρων των τριών Κοινοβουλίων θα γίνει στην Ελλάδα το 2018.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS