RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλήςστο 20ο Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών - 29/11/2013

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλήςστο 20ο Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών - 29/11/2013

Χαιρετισμός του Προεδρεύοντος της Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου στο 20ο Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών με θέμα «Νοσηλευτική και Μαιευτική Φροντίδα: Πανανθρώπινη, Διαχρονική, Εξελίξιμη»
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 – 9.00 π.μ. - Ξενοδοχείο Hilton Park – Λευκωσία

Αγαπητή Πρόεδρε του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών Professor Judith Shamian,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των Εθνικών Νοσηλευτικών Συνδέσμων Μάλτας, Ελλάδας Παλαιστίνης, Τουρκίας, Λιβάνου, Ισραήλ,

Αγαπητέ Πρόεδρε του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών,

Αγαπητοί νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και μαίες, αγαπητοί επισκέπτες, επισκέπτριες υγείας, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση να θέσω υπό την αιγίδα μου το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών που φέρει τον τίτλο: «Νοσηλευτική και Μαιευτική Φροντίδα: Πανανθρώπινη, Διαχρονική, Εξελίξιμη».

Είναι πεποίθησή μου ότι η Νοσηλευτική και η Μαιευτική επιστήμη αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο στο κράμα των επιστημών παροχής υπηρεσιών υγείας. Αναμφίβολα, η συνεισφορά των νοσηλευτών και μαιών στον τομέα της υγείας είναι πολύτιμη.

Η συνδρομή σας, αγαπητοί σύνεδροι, στις προκλήσεις που απορρέουν από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα Υγείας, πολύ εύστοχα περιγράφεται στο τρίπτυχο του τίτλου του συνεδρίου σας: «Πανανθρώπινη, Διαχρονική, Εξελίξιμη».

Η Κύπρος μας δεν αποτελεί δυστυχώς εξαίρεση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επίσης, διάφορα φαινόμενα με επιπτώσεις στον τομέα της υγείας των σύγχρονων κοινωνιών, παρατηρούνται και στη χώρα μας. Η γήρανση του πληθυσμού, οι απαιτήσεις των πολιτών για έγκαιρη και πιο έγκυρη ενημέρωση σε θέματα υγείας, οι περιορισμοί των δαπανών στην υγεία και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα.

Προκειμένου η πολιτεία και η κοινωνία των πολιτών να είναι σε θέση να εξετάσουν και αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία όλων των  φορέων και ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες υγείας που προκύπτουν.

Το Συνέδριο σας, όπως έχω πληροφορηθεί, είναι διαπιστευμένο με διεθνείς μονάδες συνεχούς εκπαίδευσης, κάτι που τιμά το Σύνδεσμο σας. Θα ήθελα με την ευκαιρία να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Συνδέσμου σας για την εκλογή του στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) και να συγχαρώ το Διοικητικό σας Συμβούλιο που πέτυχε την εξασφάλιση άδειας από το (ICN) International Council of Nurses) για μοριοδοτήσεις δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης όπως αυτή. Όπως με πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου σας, η Κύπρος αποτελεί μοναδικό ίσως παράδειγμα στην υφήλιο με αυτό το προνόμιο.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Ενώπιον της Επιτροπής Υγείας καθώς και άλλων Επιτροπών της Βουλής κατατίθενται και συζητούνται προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με ζητήματα που έχουν σχέση με το επάγγελμα σας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών αποτελεί διαχρονικά σημαντικό εταίρο στη διαμόρφωση των προτάσεων που καταλήγουν σε νόμο. Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος σας, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου, μεταξύ άλλων, για τη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, τον έλεγχο της ίδρυσης και της λειτουργία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, την τοξικοεξάρτηση, την εφαρμογή της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο, τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών που διέπουν τα κυβερνητικά ιατρικά ιδρύματα, την αναθεώρηση των σχετικών επιβαλλόμενων τελών, την εισαγωγή ενός ενιαίου, αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου υπηρεσιών για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ατόμων με ψυχικές διαταραχές, τη ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος της νοσηλευτικής και μαιευτικής και τη λειτουργία του Συνδέσμου.  Για όλα αυτά τα θέματα είχαμε μια άριστη και αρμονική συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου σας.

Προσβλέπω σε συνέχιση της συνεργασίας αυτής και σας διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθώ να είμαι στη διάθεση σας για κάθε θέμα που αφορά τη Βουλή και σας απασχολεί.  Είναι πεποίθησή μου εξάλλου ότι μέσα από σοβαρό διάλογο καταλήγουμε σε ορθές και  δίκαιες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Δυστυχώς, η οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας και οι δυσμενείς επιπτώσεις της σε όλες τις ομάδες των εργαζομένων, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και το δικό σας κλάδο.  Είμαστε κοινωνοί των θεμάτων που σας απασχολούν και έχουμε την άποψη ότι οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τον κλάδο σας, θα πρέπει να λαμβάνεται με πλήρη σεβασμό στο κύρος του επαγγέλματος σας και της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.  Πρόσθετα, η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων θα πρέπει να γίνεται στη βάση της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας και με προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Εύχομαι το 20ο αυτό Συνέδριο να σας ενισχύσει περαιτέρω στην προσπάθεια που καταβάλλετε για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που απορρέουν από τη συνεχή μεταβολή των συνθηκών στην υγεία.

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
 

2013 11 29   Synedrio Nosileftikis 1
Λήψη Λήψη
2013 11 29   Synedrio Nosileftikis 2
Λήψη Λήψη

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2019
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS