RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Διοικητική διάρθρωση

Διοικητική διάρθρωση

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ασκεί τις αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής.
 

Οργάνωση των Υπηρεσιών της Βουλής

Γραφείο Προέδρου της Βουλής
Γραφείο Γενικού Διευθυντή της Βουλής
Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης
Υπηρεσία Επικοινωνίας
Στενογράφοι
Διοικητικό και Γραμματειακό Προσωπικό
Αρχείο
Βιβλιοθήκη
Κλητήρες και τηλεφωνήτριες 

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών είναι υπεύθυνη για την προώθηση των εν γένει διαδικασιών για την παραγωγή του νομοθετικού έργου της Βουλής και τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών που αφορούν τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Ειδικότερα, η εν λόγω υπηρεσία είναι αρμόδια για την οργάνωση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και την τήρηση συνοπτικών και αποστενογραφημένων πρακτικών των συζητήσεων που διεξάγονται ενώπιόν τους.  Επίσης οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε συνεργασία με τον πρόεδρο της οικείας επιτροπής συντάσσουν την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, βοηθούν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στη διεκπεραίωση των συνεδριάσεων τους και ακολούθως υλοποιούν τις αποφάσεις των  κοινοβουλευτικών επιτροπών.  Στα πλαίσια αυτά, η εν λόγω υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη και ετοιμασία όλων των μελετών, μνημονίων, επιστολών, τροπολογιών ή άλλων εγγράφων που κρίνονται αναγκαία ή χρήσιμα για τη διεξαγωγή των εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είναι επίσης αρμόδια για το νομοτεχνικό έλεγχο όλων των σχεδίων νόμου (νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών) και των κανονισμών που κατατίθενται στη Βουλή, τη σύνταξη προτάσεων νόμου καθώς και τη σύνταξη των εκθέσεων που συνοδεύουν τα εν λόγω σχέδια νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος για σκοπούς λήψης απόφασης. Στα πλαίσια αυτά οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών υλοποιούν τις αποφάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών διαμορφώνοντας ανάλογα τα κείμενα των σχεδίων νόμου, τα οποία προωθούνται στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση. 

Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνονται η ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της ολομέλειας, η επιμέλεια της κατάθεσης των νομοσχεδίων και εγγράφων, η υποβοήθηση του έργου του προεδρείου της Βουλής στις συνεδριάσεις αυτής, η παρακολούθηση της συζήτησης και της ψήφισης σχεδίων νόμου, η ένταξη στο αρχικό κείμενο των σχεδίων νόμου όλων των τροπολογιών που έγιναν δεκτές κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος, καθώς και η επιμέλεια ετοιμασίας των τελικών κειμένων μετά την ψήφισή τους για σκοπούς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επίσης οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών επικοινωνούν, γραπτά ή προφορικά, με το κοινό για ενημέρωση και επεξήγηση διάφορων θεμάτων και υποβοηθούν τις επιτροπές στην άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.  Παράλληλα, η Υπηρεσία παρέχει τεχνοκρατική στήριξη σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη Βουλή, π.χ. Βουλή των Γερόντων, Κοινωνία των Πολιτών, Κυπριακή Παιδοβουλή, Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, κ.ά., καθώς και σε φοιτητές.

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων

Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη των πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών και ευρύτερων σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώρες στο διμερές και πολυμερές κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Βασικοί στόχοι της είναι η προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, η ουσιαστική συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και η προαγωγή των σχέσεων και της επικοινωνίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με κοινοβούλια άλλων χωρών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

Στα πλαίσια αυτά, παρέχει επιστημονική και τεχνοκρατική στήριξη στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες διμερούς, ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και της υπηρεσιακής στήριξης ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο και της συμμετοχής της Βουλής σε ανάλογες διοργανώσεις στο εξωτερικό, καθώς και επισκέψεων ξένων αντιπροσωπιών στην Κύπρο.

Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων

Η Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων είναι αρμόδια για τη γλωσσική επιμέλεια, την ευρετηρίαση και την έκδοση των πρακτικών της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και για τη γλωσσική επιμέλεια όλων των κειμένων που εκδίδει η Βουλή. 

Ασχολείται επίσης με την πραγματοποίηση εκδόσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων που αποφασίζει η Βουλή στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και ιδιαίτερα επικεντρώνεται στην επιστημονική έρευνα και μεθοδική συγκέντρωση στοιχείων συναφών με την ιστορία και δράση του κοινοβουλίου με στόχο την πραγματοποίηση σχετικών εκδόσεων. 

Παράλληλα, η υπηρεσία δραστηριοποιείται και στον τομέα της διοργάνωσης πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων κ.λπ.).

Περαιτέρω, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου ή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και με στόχο την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού έργου, εκπονεί σύντομες αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς έρευνες και μελέτες για διάφορα θέματα. 
 

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στηρίζει το έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες νομικού περιεχομένου σχετικά με τα εναρμονιστικά νομοσχέδια/κανονισμούς και τα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου.

Επίσης, η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενισχύει γενικότερα το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέχοντας νομική ή άλλη επιστημονική στήριξη σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο εμπίπτει στον τομέα του ευρωπαϊκού κεκτημένου ή των ευρωπαϊκών υποθέσεων γενικότερα.

Υπηρεσία  Οικονομικής Διαχείρισης

Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την αποτελεσματική διεξαγωγή της διαχείρισης των δαπανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας του ετήσιου Προϋπολογισμού, του ελέγχου των διενεργούμενων δαπανών και προσόδων. Επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου και του εξοπλισμού της Βουλής, συντάσσοντας τις απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση και την επίβλεψη διαφόρων έργων που αφορούν το κτίριο και τους περιβάλλοντες χώρους. Μελετά και εισηγείται τρόπους βελτίωσης των ακολουθουμένων Λογιστικών/Οικονομικών διαδικασιών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Υπηρεσία Επικοινωνίας

Η Υπηρεσία Επικοινωνίας έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη να ενημερώνει τα ΜΜΕ και τους πολίτες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και να ασκεί καθήκοντα επικοινωνίας και επαφής με τα ΜΜΕ. Την ευθύνη διευκόλυνσης των δημοσιογράφων στο έργο τους και της επικοινωνίας με διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και εθνικά κοινοβούλια στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού και των ΜΜΕ.

Επίσης έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την καλλιτεχνική επεξεργασία και επιμέλεια των εκδόσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων την υποβοήθηση στην οργάνωση και στις εργασίες συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων , την ενημέρωση και διαχείριση της ιστοσελίδας της Βουλής, της ετοιμασίας προγραμμάτων ηλεκτρονικής απεικόνισης δεδομένων και των συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας καθώς και της ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγράφων και την ηχογράφηση - οπτικογράφηση συνεδριάσεων και άλλων γεγονότων με σκοπό την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.

Στα καθήκοντα της Υπηρεσίας Επικοινωνίας είναι η ομαλή λειτουργία και διαχείρηση των ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων.

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων λειτουργεί από το 1960 και βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του κοινοβουλίου. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να εξυπηρετεί τους βουλευτές, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, το προσωπικό της Βουλής, καθώς και ενδιαφερόμενους εξωτερικούς χρήστες για σκοπούς έρευνας στη νομική επιστήμη, την ιστορία και την πολιτική της Κύπρου.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει ολοκληρωμένη σειρά των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής από το 1960, την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960, λεξικά, λογοτεχνικές και άλλες σειρές και εγκυκλοπαίδειες. Επίσης, στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται σπάνια παλαιά βιβλία από την περίοδο της αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Το υλικό αυτό υπάρχει πρόθεση να ψηφιοποιηθεί, για να είναι προσβάσιμο στους χρήστες. Η συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται συνεχώς με αγορά νέου υλικού, αλλά και με δωρεές που γίνονται προς αυτή. Η βιβλιοθήκη έχει σχεδόν όλο το βιβλιογραφικό υλικό μηχανογραφημένο στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 και οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συλλογή μέσω του Καταλόγου Ανοικτής Πρόσβασης Κυπριακών Βιβλιοθηκών (http://www.cln.com.cy). Η οργάνωση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα “Dewey” και τους αγγλοαμερικάνικους κανόνες καταλογράφησης (AACR2).

Η βιβλιοθήκη ΔΕΝ είναι δανειστική, υπάρχει όμως δυνατότητα για μελέτη και έρευνα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 7.30 - 14.00 Πέμπτη: 7.30 - 14.00, 15.00 - 17.30.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2020
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS