ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δίπλαρος Ευθύμιος

Δίπλαρος Ευθύμιος

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ,

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ.)

 
Προσωπικά στοιχεία:

Τόπος καταγωγής και ημερομηνία γέννησης:
Λεμεσός, 18 Μαρτίου 1980.

Οικογενειακή κατάσταση:
Έχει ένα γιο.

Σπουδές:
Επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΕΛΤΑ στη Θεσσαλονίκη.

Επάγγελμα:
Δημοσιογράφος.

Ξένες γλώσσες:
Αγγλική.

Κοινοβουλευτική θητεία / δραστηριότητα:

Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού του ΔΗ.ΣΥ. από το Μάιο του 2011.

Είναι:  

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Πολιτική διαδρομή:

 Μέλος του Συμβουλίου της Νεολαίας του ΔΗ.ΣΥ. (ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ.) (2001-2003).
 Δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού (2006-2011).
 Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου του ΔΗ.ΣΥ. Λεμεσού από το 2003.
 Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου του ΔΗ.ΣΥ. από το 2003.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεοντίου Αˊ 187, 3ος όροφος, 3020 Λεμεσός
Τηλέφωνο: (+357) 22 407209, 25 822966
Τηλεομοιότυπο: (+357) 25 333385
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ediplaros@parliament.cy, e.diplaros@cytanet.com.cy
Διαδικτυακός τόπος: www.diplaros.com