ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελετά κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, κανονισμούς και θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τις παραλίες, την υδατοπρομήθεια, την πολεοδομία, τους αλλοδαπούς, τους αιτητές πολιτικού ασύλου, τα αποχετευτικά συστήματα, τη δημόσια και την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, καθώς και θέματα που αφορούν τους εκλογικούς νόμους, την πολιτική άμυνα κ.ά.

Μέλη της επιτροπής:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος
Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 
 
Γιώργος Τ. Γεωργίου, αναπληρωτής πρόεδρος
Ευανθία Σάββα
 
 
Γιώργος Κάρουλλας
ΔΗ.ΣΥ.
 
Ανδρέας Κυπριανού
Ξένια Κωνσταντίνου
 
 
Πανίκος Λεωνίδου
ΔΗ.ΚΟ.
Παύλος Μυλωνάς
 
 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Κ.Σ. ΕΔΕΚ
 
 
Λίνος Παπαγιάννης
Ε.ΛΑ.Μ
 
 
Μαρίνος Μουσιούττας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Γραμματεία της επιτροπής:

Δέσποινα Παντελίδου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών A΄, τηλ.: 22 407 422
Χρύσω Αντωνίου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τηλ.: 22 407 398