RSS YouTube Spacer
Ελληνικά Spacer - Spacer Türkçe Spacer - Spacer English
Κυπριακή Δημοκρατία

Αναφορές των Βουλευτών, κ. Βότση και κ. Κουλλά στη συνεδρία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ - 12/10/2017

Αναφορές των Βουλευτών, κ. Βότση και κ. Κουλλά στη συνεδρία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ - 12/10/2017

Πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες συνεδρία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Άγγελος Βότσης και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Ονούφριος Κουλλά.  Στη συνεδρία, συζητήθηκαν τα πέντε έγγραφα προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης που αφορούν στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ONE), το μέλλον των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ, την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας και την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης.

Στη συζήτηση για θέματα εμβάθυνσης της ΟΝΕ, του μέλλοντος των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ και της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, ο κ. Κουλλά ανέφερε ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με τη δρομολόγηση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η ΟΝΕ παραμένει ατελής και ευάλωτη σε ασύμμετρες προκλήσεις.  Υπάρχει ανάγκη, είπε ο κ. Κουλλά, για μεταρρυθμίσεις, με τη δημιουργία δομών και εργαλείων που να βοηθούν στην αντιμετώπιση τυχόν κρίσεων.  Ο κ. Κουλλά ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη κρίση, έστω και μία ήπια ύφεση, δεν θα χτυπήσει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης στον ίδιο βαθμό, ενώ κάποια κράτη μέλη ίσως και να ευνοηθούν.  Γι’ αυτό το λόγο, σημείωσε, πρέπει όλα τα κράτη να προβούν στις σχετικές μεταρρυθμίσεις, αν και ούτε αυτό θα είναι επαρκές. Χρειάζονται, υπογράμμισε, λόγω της απουσίας αυτόνομης νομισματικής πολιτικής, και μεταρρυθμίσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, με σημαντικότερες την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, τον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό Στήριξης του Eνιαίου Tαμείου Εξυγίανσης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων.

Δυστυχώς, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής, η ΕΕ προχωρά με μεγαλύτερη προθυμία στην υλοποίηση των εύκολων ζητημάτων, παρά των δύσκολων. Διερωτήθηκε δε για το πώς μπορεί η Ένωση να πετύχει τους στόχους της όταν ο προϋπολογισμός της αποτελεί μόνο το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ. Συμπερασματικά, είπε ο κ. Κουλλά, χρειαζόμαστε μια ΕΕ και ιδιαίτερα μία Ευρωζώνη, που σαφώς θα έχει κοινούς κανόνες και πειθαρχία, αλλά και μία πιο συνεκτική και ενοποιημένη οικονομία σε συνολικό επίπεδο.  Μία Ευρώπη, με μεγαλύτερη αλληλεγγύη και στήριξη των κρατών σε περιπτώσεις ασύμμετρων προκλήσεων.

Σε παρέμβασή του στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας και την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ο κ. Βότσης ανάφερε ότι η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή που αφορά στη σωστή διαμόρφωση του μέλλοντός της και τo πιο σημαντικό μάθημα που πήρε από το Βrexit είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πολιτών της προσαρμόζοντας τις πολιτικές της ανάλογα. Λαμβανομένου υπόψη του δικαιολογημένου αιτήματος των πολιτών για περισσότερη ασφάλεια και υπό το φως της αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη γειτονία της ΕΕ, των παγκόσμιων και αναδυόμενων απειλών για την ασφάλεια, των τρομοκρατικών κτυπημάτων και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, η ΕΕ πρέπει να δράσει  τάχιστα και αποτελεσματικά προς αντιμετώπισή τους.  Ο κ. Βότσης σημείωσε συναφώς την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού σημαντικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες τεχνολογικές ικανότητες, που να επιτρέπουν στην Ευρώπη να διατηρήσει την αμυντική της αυτονομία. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών και στη σημασία της χρηματοδότησης του τομέα της άμυνας από ευρωπαϊκά κονδύλια, πέραν των εθνικών χρηματοδοτήσεων.

Σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας, ο κ. Βότσης επεσήμανε την ανάγκη διασύνδεσης των τριών προτεινόμενων σεναρίων με το συμφωνημένο σκοπούμενο επίπεδο της ΕΕ, όπως αυτό καταγράφεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Νοεμβρίου 2016 για την Εφαρμογή Σχεδίου για την Ασφάλεια και Άμυνα και αναδεικνύει τη συμφωνημένη άποψη των κρατών μελών για αυτόνομη δράση της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Οι αναφορές στα τρία σενάρια για τη συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ο κ. Βότσης, δεν λαμβάνουν υπόψη τις αρχές που πρέπει να την διέπουν, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στα ίδια Συμπεράσματα, που είναι οι αρχές της συμπερίληψης, της διαφάνειας και της αμοιβαιότητας, καθώς και ο σεβασμός στη θεσμική ακεραιότητα και αυτονομία στη λήψη αποφάσεων από τους δύο Οργανισμούς. Αν όλα αυτά ληφθούν υπόψη, συνέχισε ο Κύπριος βουλευτής, ο συντονισμός των πολιτικών ασφάλειας και άμυνας με βασικούς εταίρους, όπως το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη, σε συνδυασμό με την ενωσιακή προσέγγιση ήπιας και σκληρής ισχύος, δύναται να βοηθήσει προς επίτευξη του στόχου της  βιώσιμης ασφάλειας. Ο κ. Βότσης εξέφρασε όμως παράλληλα και τον προβληματισμό του για το συσχετισμό της άμυνας της ΕΕ με τις δομές του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι κάποια μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Τουρκία, προκαλούν προβλήματα σε χώρες μέλη της Ένωσης, όπως στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία τελεί υπό τουρκική κατοχή εδώ και 43 χρόνια. Νοουμένου ότι μέλη του ΝΑΤΟ μπορεί να αποτελούν μέρος των προβλημάτων που δημιουργούνται, ο κ. Βότσης υπογράμμισε την ανάγκη προβληματισμού της Ευρώπης για αβίαστη υιοθέτηση προτάσεων εναπόθεσης της ασφάλειάς της στα χέρια του ΝΑΤΟ. 

Αναφορικά με το θέμα της τιθάσευσης της παγκοσμιοποίησης, ο κ. Βότσης σημείωσε ότι η παγκοσμιοποίηση εμπερικλείει θετικές, αλλά και αρνητικές πτυχές. Ανάφερε ότι η επιφυλακτικότητα που παρατηρείται από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών επικεντρώνεται κυρίως σε ανησυχίες για απώλεια θέσεων εργασίας, κοινωνική αδικία, το περιβάλλον, την υγεία και την ιδιωτικότητα. Γι’ αυτό, τόνισε ο κ. Βότσης, η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες και να προσαρμόζει ανάλογα τις πολιτικές της, με βιώσιμες και πρακτικές λύσεις. Καταλήγοντας, ο Κύπριος βουλευτής έκανε αναφορά στην ανάγκη ρύθμισης κενών που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία και τη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αποκατάστασης ίσων όρων ανταγωνισμού.
                                                      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
spacer
Βουλή των Αντιπροσώπων © Πνευματικά δικαιώματα 2018
spacer
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του DWCMS