ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δραστηριότητες

15 03 2016

«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ» - Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ» - Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ» - Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Φίλες και φίλοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε, στα πλαίσια της πρόσφατης συνάντησης που είχα με την Πρόεδρο της Ιταλικής Βουλής κα Laura Boldrini, συνυπογράφηκε η διακήρυξη με τίτλο «Περισσότερη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε», που αποτελεί πρωτοβουλία των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Λουξεμβούργου και που βρίσκεται στη διαδικασία συνυπογραφής και από άλλους Προέδρους εθνικών κοινοβουλίων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η διακήρυξη αυτή αποτελεί έκφραση βούλησης για μια νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για περισσότερη Ευρώπη με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι Πρόεδροι των εθνικών κοινοβουλίων, τα μέλη των οποίων αποτελούν τους φορείς της λαϊκής βούλησης, έχουμε ιδιαίτερο καθήκον να συνεισφέρουμε σε αυτή τη διαδικασία.

Οι σημαντικές -εσωτερικής και εξωτερικής υφής- προκλήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδεικνύουν περίτρανα ότι καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεμονωμένα τα προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο: η σοβαρότερη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η απειλή της κλιματικής αλλαγής, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα ως κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής κρίσης, αλλά και η πρόσφατη έξαρση του φαινομένου της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος αποτελούν θλιβερά παραδείγματα αυτής της αναντίλεκτης πραγματικότητας που δυστυχώς ενισχύουν τα αισθήματα δυσαρέσκειας και της αμφισβήτησης ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες.

Η διακήρυξη που συνυπογράψαμε αφορά επίσης και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που άπτεται της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ένταξη της εν λόγω διάστασης στο σύστημα διακυβέρνησης της ΟΝΕ στα πλαίσια μια επιχειρούμενης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Περαιτέρω, στη διακήρυξη περιλαμβάνεται αναφορά στους αρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις αρχές και αξίες της Ένωσης, όπως είναι η δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και η ασφάλεια.

Φίλες και φίλοι,
Η Ευρώπη βρίσκεται κυριολεκτικά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι εν μέσω αμφισβήτησης και προβλημάτων που θέτουν σε δοκιμασία τη συνοχή της. Η προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών για περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να είναι πρωτίστως ανθρωποκεντρική και δημοκρατικά νομιμοποιημένη. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης και να είναι πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, έτσι ώστε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους. Θα ήταν τραγικό λάθος στην κρίσιμη αυτή φάση για την ευρωπαϊκή οικογένεια να αφήσουμε την απόσταση μεταξύ των πολιτών και της Ένωσης να διευρυνθεί σε μη αναστρέψιμα επίπεδα.

Υπό το φως των πιο πάνω και σε μια προσπάθεια να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης, εγκαινιάζουμε σήμερα την ήδη εξαγγελθείσα πρωτοβουλία μας για την έναρξη ενός δημόσιου διαλόγου με τους πολίτες που έχει ως στόχο να εισακουστούν οι ανησυχίες τους και να διατυπωθούν οι απόψεις τους στα πλαίσια της λήψης των αποφάσεων και της διαμόρφωσης των σχετικών πολιτικών της ΕΕ. Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι το κείμενο της πιο πάνω διακήρυξης, καθώς επίσης και κοινό ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τους σκοπούς και το περιεχόμενό της, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων και καλείται το κοινό όπως υποβάλει τις απόψεις του για τα θέματα που ερωτώνται, αλλά και για θέματα που οι ίδιοι οι πολίτες επιθυμούν να θέσουν και άπτονται του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, στον ίδιο ιστότοπο έχει ήδη δημιουργηθεί σχετικό blog, όπου οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε ελεύθερη συζήτηση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι με τη συνεργασία και τη συνεισφορά όλων μας, η πρωτοβουλία που εξαγγέλλουμε σήμερα θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ.
Σας ευχαριστώ.