ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ»

«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ»

ΡΩΜΗ, 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Εμείς, οι Πρόεδροι της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, χώρα η οποία για το εξάμηνο αυτό ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και της Συνδιάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, είμαστε πεπεισμένοι για την ανάγκη να δώσουμε νέα ώθηση στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Με την ιδιότητα των Προέδρων των εθνικών κοινοβουλίων, τα μέλη των οποίων εκπροσωπούν τη λαϊκή βούληση η οποία εκφράζεται με δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες, δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε στην εν λόγω διαδικασία και στην ανάδειξη της σημασίας του κεφαλαιώδους ρόλου των κοινοβουλίων.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξέλιξή της αποτέλεσαν μεγάλη επιτυχία. Οι αρχικοί στόχοι της Ένωσης για αποκατάσταση της ειρήνης και γενικευμένη ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν είναι σήμερα λιγότερο επίκαιροι από ότι ήταν κατά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1957. Εκτός αυτού, η Ένωση, ένας οικονομικός χώρος παγκόσμιας εμβέλειας στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζονται η δημοκρατία, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα και η ασφάλεια, ασκούσε ανέκαθεν και εξακολουθεί να ασκεί σημαντική πολιτική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με εξαιρετικά σημαντικές προκλήσεις: την σοβαρότερη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την απειλή μη αναστρέψιμης μεταβολής του κλίματος, ανεπαρκή ανάπτυξη και υψηλά ποσοστά ανεργίας, διαρκώς μεγαλύτερες ανισότητες με φαινόμενα φτώχειας και στέρησης υλικών αγαθών σε πολλά κράτη μέλη, χρηματοοικονομική κρίση, διεθνή εγκληματικότητα και τρομοκρατία, που υποβόσκουν πίσω από την αισθητή αδυναμία της Ένωσης να κατευνάσει τις ανησυχίες των πολιτών και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Τούτο εντείνει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος, τη μισαλλοδοξία προς τους μετανάστες και άλλες μειονοτικές ομάδες και το αίσθημα αγανάκτησης απέναντι στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.

Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων πέντε ετών, οι σχετικοί προβληματισμοί ανέδειξαν κρίσιμα σημεία στη δομή και τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθιστώντας σαφή την ανάγκη να προχωρήσει με αποφασιστικά βήματα η Ένωση προς την ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση. Θα χρειαστεί θάρρος και ρεαλισμός για να βαδίσουμε προς έναν διαμοιρασμό κυριαρχίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενεργώντας μεμονωμένα, καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι σε θέση να προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντά της σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη ή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο κοινός μας στόχος είναι μια πιο ισχυρή και πιο ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διακηρύσσεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πολίτες μας χρειάζονται μια πιο ισχυρή Ευρώπη, ένα σχέδιο που θα εδράζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στις αρχές του κράτους δικαίου, στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, στην αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών μελών και στην αειφόρο ανάπτυξη. Προτεραιότητά μας για το άμεσο μέλλον πρέπει να είναι οι απαντήσεις που οφείλουμε να δώσουμε στις ανάγκες των πολιτών, διαμορφώνοντας αποτελεσματικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για να προωθήσουμε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, ειδικότερα την απασχόληση των νέων ανθρώπων, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθώντας την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία.

Οι εταίροι μας επιθυμούν μια Ευρώπη πιο ισχυρή για την αντιμετώπιση της μεγάλης αστάθειας που παρατηρείται γύρω από την ήπειρό μας- με τις γειτονικές χώρες σε αναταραχή, στον Νότο και στην Ανατολή. Είναι προφανές ότι όταν η Ευρώπη παρεμβαίνει ενεργά, όπως στην περίπτωση της διαμεσολάβησης για την ιστορική συμφωνία με το Ιράν, μπορεί να διαδραματίσει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, η Ευρώπη μπορεί να καταστεί πρωταγωνίστρια εάν θα μιλήσει και θα πράξει ως μια ενιαία οντότητα.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μια ευρύτερη πολιτική ολοκλήρωση

Είναι αναγκαία μια ευρύτερη πολιτική ολοκλήρωση – συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας – για να υπερκεράσουμε τις εγγενείς αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και να προσδώσουμε στην Ευρώπη το όραμα και τον σχεδιασμό που χρειάζονται για να αποφύγουμε μια πορεία στα τυφλά που θα μας οδηγεί από τη μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην άλλη. Οι αδυναμίες αυτές κατέστησαν πρόδηλες κατά τη διαχείριση της χρηματοοικονομικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της Ελλάδας, και με εμφανή τον πραγματικό κίνδυνο δημιουργίας μιας «χαμένης γενιάς» σε ορισμένα κράτη μέλη, παρά την ανάκαμψη.

Η παρούσα συγκυρία παρέχει την ευκαιρία να προχωρήσουμε στον δρόμο της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ομοσπονδιακή ένωση κρατών.
 
Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα επιτρέψει εξάλλου στην ήπειρό μας να αντιμετωπίσει επιτυχώς παγκόσμια προβλήματα όπως τον αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών και τις ολοένα μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές, τη μεταβολή του κλίματος, την επέκταση των πολεμικών συγκρούσεων και της τρομοκρατίας, την αστάθεια στις νομισματικές και χρηματοοικονομικές αγορές, τον ανταγωνισμό των αναδυομένων οικονομιών και την ανάγκη διαφοροποίησης και συντονισμού των πηγών ενέργειας.

H διαδικασία ολοκλήρωσης η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη δεν θα έπρεπε να περιοριστεί στον τομέα της χρηματοοικονομικής πολιτικής, στην εσωτερική αγορά και στην αγροτική πολιτική. Αντίθετα, θα έπρεπε να συμπεριλάβει όλα τα θέματα τα σχετικά με το ευρωπαϊκό ιδεώδες, με την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση, αλλά και την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας.

Για να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανησυχίες των πολιτών, οι εκπρόσωποι των λαών στα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να εξηγήσουν με πιο ξεκάθαρο τρόπο στους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να καταδείξουν ποιες είναι οι προοπτικές της Ένωσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ενδυνάμωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της κοινωνικής της διάστασης

Θεωρούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ με τη δημιουργία μιας αυθεντικής οικονομικής και φορολογικής ένωσης, πρέπει όμως και να ενισχύσουμε τα όργανα ελέγχου και να εργαστούμε για την εξασφάλιση πραγματικής διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμότητας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις συνθήκες σταθερότητας και ευημερίας στις οποίες προσβλέπουν οι πολίτες της Ευρωζώνης. Πρέπει να γίνουμε περισσότερο φιλόδοξοι όσον αφορά την υλοποίηση μιας αληθινής και πλήρως λειτουργικής ΟΝΕ, ενισχύοντας περαιτέρω την κοινωνική διάσταση και εντάσσοντάς την σε όλα τα επίπεδα του συστήματος διακυβέρνησης της ΟΝΕ.

Κατόπιν αυτών, αποδεχόμαστε με ικανοποίηση, ως βάση της μελλοντικής συζήτησης, την κοινή πρωτοβουλία των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωομάδας (Eurogroup) και της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πρωτοβουλία η οποία έχει ως αντικείμενο την μεταρρύθμιση της ΟΝΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιδιώξουμε την μεταβίβαση μεγαλύτερων εξουσιών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Εν όψει του συγκεκριμένου στόχου, είναι απαραίτητος ένας διευρυμένος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να μείνουμε περισσότερο προσηλωμένοι στο όραμα των ιδρυτών της Ένωσης.

Σύμφωνα και με το όραμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Κράτη των Προέδρων οι οποίοι υπογράφουν την παρούσα Διακήρυξη, από κοινού με όλες τις δυνάμεις που συμβάλλουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πρέπει να έχουν πάντα επίγνωση της ιδιαίτερης ιστορικής τους ευθύνης.

Οι χώρες μας, που έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με όλα τα άλλα Κράτη μέλη της ΕΕ, οφείλουν, με βάση τη δεκαετή εμπειρία του ευρωπαϊκού αυτού εγχειρήματος, να προσδώσουν νέα ορμή στην διαδικασία ολοκλήρωσης.

Από τη στιγμή κατά την οποία τα εθνικά κοινοβούλια των Κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να συνεισφέρουν στην διαδικασία και έχουν πράγματι ένα σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θεωρούμε ότι μπορούν να οργανωθούν και άλλες μεταγενέστερες πρωτοβουλίες παρουσίασης της παρούσας κοινής Διακήρυξης ώστε να δοθεί το έναυσμα για μια συζήτηση επί συγκεκριμένων προτάσεων ενίσχυσης της Ένωσης, ξεκινώντας από την επόμενη Συνδιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο τον Μάιο του 2016. Η παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή προς υπογραφή από τους Προέδρους όλων των εθνικών κοινοβουλίων των Κρατών μελών της ΕΕ και θα διαβιβαστεί στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.