ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Γενικά

Τα μεσάνυχτα της 15ης προς τη 16η Αυγούστου του 1960 η Κύπρος έπαψε να αποτελεί βρετανική αποικία και έγινε ανεξάρτητη Δημοκρατία. Στις 16 Αυγούστου ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ, σε επίσημη τελετή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέδωσε την εξουσία στον πρώτο Πρόεδρο της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ και στον πρώτο της Αντιπρόεδρο Φαζίλ Κουτσιούκ, οι ...

Βουλευτικές εκλογές Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών. Η πενταετής θητεία κάθε Βουλής καλείται βουλευτική περίοδος. Οι εκλογές είναι γενικές, διεξάγονται την ίδια μέρα σε όλη την κυπριακή επικράτεια και πρέπει να διασφαλίζουν την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βούλησης. Προκηρύσσονται με διάταγμα του ...

Αναθεώρηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας  Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της Βουλής είναι το δικαίωμά της να αναθεωρεί το σύνταγμα. Από την αναθεώρηση εξαιρούνται τα θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος, που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως προεδρικής Δημοκρατίας, με Έλληνα Πρόεδρο και Τούρκο Αντιπρόεδρο, καθώς και όλες οι διατάξεις που διασφαλίζουν τον δικοινοτικό ...

'Αρθρο  3  Επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας 42  Εγκατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας 45  Ποινική δίωξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας 50  Αρνησικυρία Προέδρου της Δημοκρατίας για νόμο ή απόφαση της Βουλής 51  Αναπομπή νόμου ή απόφαση της Βουλής 52  Υποχρέωση για έκδοση νόμου ή απόφαση της Βουλής 61  Άσκηση ...

“Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι Έλλην και εκλέγεται υπό των παρά της ελληνικής κοινότητος εκλεγομένων βουλευτών, ο δε Αντιπρόεδρος είναι Τούρκος και εκλέγεται υπό των παρά της τουρκικής κοινότητος εκλεγομένων βουλευτών…” Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια του συντάγματος (άρθρο 72.1) τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται ξεχωριστά αλλά στην ίδια συνεδρίαση ...